Standardy profesjonalnego public relations

Informacja Prasowa - 06.11.2019
254

Standardy profesjonalnego public relations

Standardy profesjonalnego public relations

I Konferencji „ETYKA PUBLIC  RELATIONS” Edycja 2019: „Standardy profesjonalizmu w public relations”.

 Mija już trzydzieści lat odkąd w naszym kraju możemy mówić o sprzyjających warunkach rozwoju komunikacyjnej działalności public relations. To wystarczająco długi czas na zbieranie doświadczeń i kształtowanie się nowej  branży zawodowej, która w naszym społeczeństwie nieszczęśliwie kojarzy się przede wszystkim z promocyjnymi narzędziami komunikacji marketingowej.

Powstały w ubiegłym roku Społeczny Zespół Ekspertów PR postanowił dokonać krytycznej analizy funkcjonowania istniejących w Polsce kodeksów etycznych PR, by sprowokować  i zachęcić całe  środowisko specjalistów public relations do bardziej owocnej dyskusji na temat pozytywnej roli etycznego zachowania w działalności zawodowej. Zachętą do dyskusji są badania poświęcone znaczeniu etyki w PR, zrealizowane na zamówienie Zespołu wiosną 2019 r. przez Dział Badań i Analiz Strategicznych Exacto (zob.: https://kongresprofesjonalistow.pl/wp-content/uploads/2015/04/profesjonalizm_PR_raport.pdf) oraz specjalne opracowanie tego Zespołu zatytułowane „Standardy profesjonalnego public relations” (pełny tekst na stronie:  http://www.ptks.pl/j3x/index.php/pl/etyka-pr). Dokument ten wyjaśnia, dlaczego profesjonalizm i etyka powinny być ze sobą nierozerwalnie połączone jeśli public relations ma godzić interesy zleceniodawców, mediów i różnych grup społeczeństwa

„Standardy” są oryginalnym polskim projektem edukacyjnym i zostaną poddane ocenie środowiska zawodowego PR jak i akademickich badaczy komunikacji społecznej na ogólnokrajowej konferencji naukowej, którą organizujemy w dniu 13 grudnia br. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (ul. Dewajtis 5).

Podczas Konferencji, w prezentowanych referatach oraz podczas dyskusji panelowych, skupimy się na obszarach:

 1. Czym  jest profesjonalizm  w  public  relations? Jak obecnie definiowany jest przez zarówno stronę agencji i specjalistów PR, zleceniobiorców oraz szeroko pojęte otoczenie?
 2. Jaka jest rola konsultantów/firm PR w utrzymaniu wysokich standardów public relations i debaty publicznej?
 3. Co  oznacza, jak może być realizowany i jakie ma znaczenie proces samokształcenia w zakresie etyki zawodowej? W jaki sposób organizacje zawodowe mogą ten proces wspomagać?
 4. Rola i zadania Rady Etyki Public Relations
 5. PR-owiec  i  dziennikarz:  Etyka  zawodowa  w  PR  i w dziennikarstwie. Podobieństwa i różnice
  w kontekście kontrolnych funkcji mediów.

 

Głównym organizatorem Konferencji jest Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa oraz Koło Naukowe Studentów i Doktorantów „Public Relations w Social Media” na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Współorganizatorami są Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Politechnika Gdańska oraz Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej. Partnerem strategicznym Konferencji jest EXACTO, sp. z o.o.

Konferencja odbędzie się dzięki życzliwości oraz wsparciu finansowemu i rzeczowemu naszych Partnerów: Związku Firm Public Relations, Press Service Monitoring Mediów, Hill+Knowlton Strategies Polska, Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.

Artykuły naukowe będące pokłosiem wystąpień konferencyjnych po uzyskaniu pozytywnych recenzji zostaną opublikowane w uznanych czasopismach naukowych.

 Komitet Naukowy Konferencji:

 • dr hab. Jerzy Olędzki, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – przewodniczący
 • dr hab. Krystyna Wojcik, prof. em. – Szkoła Główna Handlowa
 • dr hab. Iwona Hofman, Dziekan Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej
 • dr hab. Ryszard Ławniczak, Instytut Organizacji i Zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • UPJPII, ks. dr hab. Michał Drożdż, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 • UKSW, dr hab. Monika Przybysz, kierownik Katedry Public Relations i Komunikacji Marketingowej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska, Wydział Dziennikarstwa, Informacji
  i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr Ewa Hope, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
 • UW, dr hab. Dariusz Tworzydło, kierownik Katedry Komunikacji Społecznej
  i Public Relations, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • UEP, dr hab. Waldemar Rydzak, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego
  w Poznaniu, Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations
 • UEP dr hab. Jacek Trębecki, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego
  w Poznaniu, Katedra Publicystyki Ekonomicznej i Public Relations

 Komitet Organizacyjny Konferencji:

 • UKSW, dr hab. Monika Przybysz, kierownik Katedry Public Relations
  i Komunikacji Marketingowej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – przewodnicząca Komitetu
 • dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego – wiceprzewodnicząca Komitetu
 • prof. UKSW Józef Kloch – kierownik Katedry Internetu i Komunikacji Cyfrowej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ewa Hope – Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
 • dr Tomasz Płonkowski – Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Łukasz Przybysz, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • mgr Kinga Cybulska – Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Tomasz Knecht – Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Karolina Ołtarzewska, prezes Koła Naukowego Studentów i Doktorantów „Public Relations w Social Media”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • mgr Karolina Podlewska, członek Zarządu Koła Naukowego Studentów i Doktorantów „Public Relations w Social Media”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Adres do korespondencji: Monika Kaczmarek-Śliwińska, m.kaczmarek-sl@uw.edu.pl

 

Comments

comments

254
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...