HUAWEI uruchamia program szkoleniowy w zakresie sztucznej inteligencji

Informacja Prasowa - 06.08.2018
256

HUAWEI uruchamia program szkoleniowy w zakresie sztucznej inteligencji

Podczas zorganizowanej w Pekinie konferencji Huawei ogłosił program certyfikacji inżynieryjnej AI, w ramach którego studenci oraz specjaliści ICT mogą pogłębić swoją wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji. Jest to pierwszy krok koncernu w kierunku stworzenia systemu certyfikacji talentów w tej dziedzinie.   

Pod hasłem „Nigdy nie przestawaj się uczyć, stwórz przyszłość ze sztuczną inteligencją” Huawei gościł ponad 100 pedagogów, wykładowców, profesorów akademickich, partnerów szkoleniowych, studentów i entuzjastów technologii AI. Nowa certyfikacja przeznaczona jest dla specjalistów w dziedzinie technologii i ma na celu promowanie sztucznej inteligencji poprzez rozwój talentów, a ostatecznie ułatwienie postępu technologicznego przedsiębiorstw.

Budowa zrównoważonego ekosystemu talentów w erze AI

– Stoją przed nami wyzwania związane z rosnącym zapotrzebowaniem na talenty. Huawei we współpracy z renomowanymi uniwersytetami i ekspertami branżowymi przeprowadził nowy projekt ich szkolenia. Nowa certyfikacja zawodowa z uaktualnionym programem nauczania na uczelniach będzie stymulować rozwój utalentowanych osób i umożliwi specjalistom dostęp do nowych możliwości – powiedział Bradd Feng, Dyrektor Globalnego Działu Szkolenia i Certyfikacji Huawei Enterprise BG.

– Uruchomienie przez Huawei certyfikacji inżynieryjnej AI stanowi kamień milowy w szkoleniach w dziedzinie sztucznej inteligencji. Liczymy także, że koncern jako lider technologii zaangażowany w społeczność akademicką, będzie nadal rozwijać certyfikację programów zawodowych AI. Przyczyni się to do wypełnienia luk pomiędzy ośrodkami akademickimi a przedsiębiorstwami poprzez systematyczne szkolenia dla studentów i specjalistów IT – powiedział profesor Wang Wanliang, dziekan Wydziału Informatyki i Technologii na Politechnice Zhejiang.

– Sztuczna inteligencja jest niezależnym kierunkiem studiów, ale jednocześnie obejmuje najnowsze technologie i różne obszary nauki. Interdyscyplinarny charakter dziedziny AI wymaga od praktyków różnorodnych umiejętności. Uniwersytety powinny więc współpracować z przedsiębiorstwami w celu tworzenia innowacji w zakresie sztucznej inteligencji i łączenia ludzi o wszechstronnych talentach – wyjaśnia profesor Wu Fei, zastępca dziekana Wydziału Informatyki Uniwersytetu Zhejiang i dyrektor Instytutu Sztucznej Inteligencji.

Certyfikacja Huawei to krok naprzód

– Certyfikat inżynierii sztucznej inteligencji Huawei oferuje podstawową wiedzę na temat sztucznej inteligencji i praktyczne zastosowania w branży – twierdzi Zhang Zhifeng, główny architekt certyfikacji Huawei w zakresie sztucznej inteligencji.

Ramy certyfikacji są oparte m.in. na solidnej teorii i wiodących technologiach. Oznacza to, że materiał dydaktyczny HCNA-AI dostarcza wiedzy z zakresu matematyki i uczenia maszynowego, niezbędnych do dalszego pogłębiana tematu. Uczestniczy programu certyfikacji będą szkoleni także w zakresie technik związanych z zagadnieniami takimi jak: sieci neuronowe (neural networks), cykliczne sieci neuronowe (cyclic neural networks), regularyzacja, optymalizatory itp. Huawei będzie również wprowadzać ich w takie obszary jak widzenie komputerowe (computer vision), rozpoznawanie mowy i przetwarzanie języka naturalnego.

Ponadto HCNA-AI korzysta z ram TensorFlow (biblioteki programistycznej wykorzystywanej w uczeniu maszynowym i głębokich sieciach neuronowych) i wspiera Keras (wysokiej jakości sieci neuronowe API, Theano/TensorFlow oparte na głębokim uczeniu się napisane w języku Python), które są szeroko stosowane i cechują się doskonałą kompatybilnością.

Środowisko kursu certyfikacyjnego HCNA-AI jest dostępne w elastycznym serwerze chmurowym w chmurze firmy i będzie miało osobny adres IP, nazwę użytkownika i hasło, dzięki czemu studenci będą mogli zalogować się do środowiska laboratoryjnego i uczyć się w każdej chwili przy pomocy Internetu. Program oferuje również ćwiczenia programistyczne, dotyczące m.in. obrazu, mowy i dialogu człowiek-maszyna, dzięki czemu uczniowie mogą wykorzystać swoje umiejętności w praktyce.

Niwelowanie różnic i tworzenie środowiska do rozwoju talentów

Obecnie w dziedzinie sztucznej inteligencji istnieje ogromna luka talentów. Huawei, jako lider technologii, aktywnie podejmuje działania mające na celu przyciągnięcie talentów i rozwój społeczności specjalistów z branży ICT, zapewniając odpowiednie środowisko dla uczących się na całym świecie. W dniach 10-12 października tego roku firma oficjalnie opublikuje kompletną strategię rozwoju sztucznej inteligencji i plan rozwoju talentów podczas konferencji HUAWEI CONNECT w Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center.

Stawiając czoła przyszłym wyzwaniom, koncern chce zapewnić branży ICT stały przypływ nowych talentów poprzez swój globalny system certyfikacji ICT. Huawei będzie też pogłębiać współpracę między uczelniami a przedsiębiorstwami w celu promowania rozwoju i innowacji poprzez współtworzenie Akademii ICT Huawei. Ponadto chce pomagać w skutecznym dopasowywaniu podaży talentów i popytu na nie poprzez organizowanie konkursów Huawei ICT i Targów Pracy ICT Huawei na całym świecie, których celem jest promocja zrównoważonego rozwoju branży ICT.

Comments

comments

256
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...