Grupa Kapitałowa Platige Image opublikowała raport za III kwartał 2021 r

Jerzy Ciszewski - 15.11.2021
181

Grupa Kapitałowa Platige Image opublikowała raport za III kwartał 2021 r

Grupa Kapitałowa Platige Image opublikowała raport za III kwartał 2021 r – Platige Image ogłasza najlepsze historycznie wyniki kwartalne

W trzecim kwartale 2021 roku Grupa Kapitałowa Platige Image zrealizowała łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 33,1 mln zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego przychody te wzrosły o 7,24 mln zł, tj. o 28 %. Narastająco, w okresie od 1 stycznia do 30 września 2021 roku Grupa Kapitałowa Platige Image zrealizowała łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 79,6 mln zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego przychody te były wyższe o 13 mln zł, tj. o 20%.

Narastająco, w okresie od 1 stycznia do 30 września 2021 roku Grupa Platige Image osiągnęła 5,9 mln zł zysku na sprzedaży, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego Grupa odnotowała zysk na sprzedaży w wysokości 3,3 mln zł co oznacza wzrost o 80%.

EBITDA Grupy za III kwartał wyniosła 6,8 mln zł i była wyższa od EBITDA za III kwartał ubiegłego roku o 6 mln zł. Narastająco, w okresie od 1 stycznia do 30 września 2021 roku EBITDA wyniosła 10,8 mln zł i była o 4,5 mln zł wyższa w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, kiedy wyniosła 8 mln zł.

W III kwartale 2021 Grupa odnotował zysk netto w wysokości 5,1 mln w porównaniu ze stratą netto w wysokości 0,49 mln w III kwartale ubiegłego roku. Narastająco za 3 kwartały Grupa wykazała zysk netto w wysokości 6,4 mln w porównaniu z 2,1 mln zysku w roku ubiegłym (wzrost o 195%), a zysk netto skorygowany o niegotówkowe koszty programu motywacyjnego wyniósł 7,2 mln zł w porównaniu z 2,9 mln zł w roku 2020 (wzrost o 248%).

Najlepsze historycznie wyniki kwartalne to efekt ciężkiej pracy we wszystkich liniach biznesowych. Zapowiedzią tak dobrych rezultatów w trzecim kwartale 2021 roku było między innymi niedawne ogłoszenie nowej umowy ramowej z Activision Publishing. Również rekordowa liczba cinematików może świadczyć o bardzo udanym okresie. Jednak warto wspomnieć, że pozostałe działy, w tym pion reklamy oraz creative arts także pozyskują coraz większe projekty – powiedział Karol Żbikowski Prezes Zarządu Platige Image.

Należy dodać, że nowym perspektywicznym kierunkiem rozwoju Grupy Kapitałowej Platige Image, stał się rejon MENA (Middle East and North Africa), w którym widzimy duży potencjał do dalszego poszerzania współpracy – dodaje Karol Żbikowski.

Podsumowanie działań studia Platige Image w III kwartale 2021 r.

Świetne wyniki kwartalne to wynik rekordowej sprzedaży, przy jednoczesnej kontroli realizowanych marż na projektach. Wraz z dynamicznym przyrostem nowych zleceń można spodziewać się powiększania zespołów graficznych oraz dalszych inwestycji w technologię. Platige Image już na tym etapie podjęło m.in. decyzję o budowie nowego studia w technologii MoCap, które w przyszłości pozwoli na efektywniejszą pracę nad produkcjami, a także świadczenie nowych usług dla sektora game dev.

Aktywne działania sprzedażowe wypełniły także portfel zleceń w pionie reklamy oraz entartainment/creative arts, w którym większość projektów realizowana była z użyciem silnika Unreal Engine.

W zakresie rozwoju produktów własnych ruszyły prace nad produkcją gier w spółkach Image Games SA (przedsięwzięcie realizowane wspólne z Movie Games SA) oraz PJ Games sp. z o.o.. Trwają również prace nad uruchomieniem kolejnych projektów gamingowych. Trzeci kwartał to także dalszy rozwój współpracy z globalnymi wydawcami i producentami gier, czego przykładem było ogłoszenie dalszej współpracy z Activision Publishing Inc. nad filmami do serii „Call of Duty”, a także wzmożona współpraca z wiodącymi producentami gier na rynku azjatyckim.

Trzeci kwartał to także czas finalnych prac nad drugim sezonem Wiedźmina, którego premiera planowana jest na 17 grudnia br.

W obszarze film development Platige Image prowadzi obecnie kilkanaście projektów. Są one na różnym etapie rozwoju – od zakupu praw autorskich, po wstępne rozmowy z platformami streamingowymi i agentami sprzedaży.

Aż 3 produkcje Platige Image zostały nominowane do jednych z najbardziej prestiżowych nagród na światowym rynku reklamy – The Shots Awards EMEA, natomiast z wyróżnień krajowych warto wspomnieć, że Platige Image oraz dom produkcyjny Dobro otrzymały razem rekordowe 38 nominacji w konkursie Klubu Twórców Reklamy KTR.

Comments

comments

181
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...