Grupa Kapitałowa Platige Image opublikowała raport za 2 kwartał 2020 r

Informacja Prasowa - 07.08.2020
179

Grupa Kapitałowa Platige Image opublikowała raport za 2 kwartał 2020 r

Grupa Kapitałowa Platige Image opublikowała raport za 2 kwartał 2020 r – najlepszy jednostkowy wynik EBITDA za I półrocze w historii notowań spółki na rynku New Connect.

Narastająco, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku Grupa Kapitałowa Platige Image zrealizowała łączne przychody ze sprzedaży w wysokości 40,7 mln zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego przychody te były niższe o 3,2 mln zł, tj. o 7%.
Narastająco, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku Grupa Platige Image osiągnęła 3,9 mln zł zysku ze sprzedaży, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego Grupa odnotowała zysk w wysokości 3,6 mln zł. Oznacza to iż mimo spadku przychodów zysk ze sprzedaży wzrósł o 7%.
W drugim kwartale 2020 roku Grupa Platige Image odnotowała zysk EBITDA w wysokości 3,8 mln zł (marża EBITDA wyniosła 17,6%) wobec 4 mln zł wyniku EBITDA w drugim kwartale roku ubiegłego (marża EBITDA 16,6%). EBITDA skorygowana wyniosła 4 mln zł i pozostała na tym samym poziomie pomimo spadku przychodów. Oznacza to realny wzrost marży EBITDA w grupie.
Narastająco, w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 roku EBITDA wyniosła 5,5 mln zł (marża EBITDA 13,6%) i była o 0,4 mln zł niższa niż w roku ubiegłym, kiedy wyniosła 5,9 mln zł (marża EBITDA 13,6%). W tym samym okresie EBITDA skorygowana wyniosła 6 mln zł i nieznacznie wzrosła w stosunku do roku ubiegłego.

Wyniki jednostkowe spółki matki Platige Image SA poprawiły się w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku. Przychody za 2 kwartał wyniosły 19 mln i wzrosły o 10% w stosunku do przychodów w 2 kwartale ubiegłego roku. Skumulowane przychody za I półrocze 2020 wyniosły 35,6 mln w stosunku do 31,2 mln w roku ubiegłym (wzrost o 14%). Koszty działalności operacyjnej w 2 kwartale 2020 rosły dużo wolniej co wpłynęło na znaczącą poprawę zysku ze sprzedaży który wzrósł z 2,4 mln do 3,3 mln (wzrost o 41%). Skumulowany zysk ze sprzedaży za I półrocze wyniósł 4,3 mln i wzrósł o 44% w stosunku do roku ubiegłego. W 2 kwartale nastąpił także wzrost zysku netto który wyniósł 3,28 mln zł w porównani do 2,3 mln (wzrost o 42%). Skorygowany zysk netto wyniósł 3,5 mln (wzrost o 56%).

EBITDA w 2 kwartale wyniosła 4 mln i wzrosła o 16% w stosunku do 2 kwartału roku ubiegłego a EBITDA skorygowana 4,3 mln (wzrost o 23%). Skumulowana EBITDA za I półrocze wyniosła 5,8 mln w porównaniu z 5,3 mln w roku ubiegłym (wzrost o 10%) a EBITDA skorygowana 6,3 mln (wzrost o 19% do najwyższego poziomu za ten okres w historii notowań spółki na rynku New Connect).

Pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią i spadku przychodów Grupy odnotowaliśmy poprawę zysku ze sprzedaży w porównaniu z I półroczem ubiegłego roku. Na poziomie jednostkowym poprawa zyskowności jest jeszcze lepsza. Zawdzięczamy to dynamicznym działaniom sprzedażowym na rynku animacji oraz ścisłej kontroli kosztów projektowych. Biorąc pod uwagę sytuację rynkową jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników.

Karol Żbikowski, Prezes Zarządu Platige Image.

Podsumowanie działań studia Platige Image w 2 kwartale 2020 r.
Od połowy marca 2020 r. Grupa Kapitałowa Platige Image,  związku z epidemią COVID-19, wprowadziło model maksymalizujący możliwość pracy zdalnej, dzięki czemu działania nad wszystkim produkcjami były kontynuowane, a także inicjowane były kolejne projekty.
W trakcie pandemii w studio powstały takie produkcje jak m.in.: stworzony dla francuskiej marki Babybel spot reklamowy Join the Goodness, którego reżyserem był laureat Oscara Hervé de Crécy, czy trailer gry Hyper Scape, wyprodukowany dla firmy Ubisoft.

W drugim kwartale 2020 roku studio zaprezentowało również animację Koala, będącą wynikiem działań R&D prowadzonych w zakresie silnika czasu rzeczywistego i stanowiącą teaser projektów tworzonych w oparciu o Unreal Engine 4.

Dodatkowo Dział Broadcast rozwijał współpracę ze swoimi partnerami – Spidercam i VizRT, tworząc zaawansowane rozwiązania technologiczne z użyciem silnika czasu rzeczywistego Unreal Engine.

Oprócz projektów komercyjnych, w minionym kwartale studio zainaugurowało przegląd swoich animacji Platige Originals: Long Story Shorts, połączony z wywiadami z twórcami, przeprowadzanymi na żywo w serwisie YouTube.

Comments

comments

179
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...