Grupa Agora przedstawia swój wpływ 
na otoczenie w interaktywnym 
raporcie

Informacja Prasowa - 06.08.2019
248

Grupa Agora przedstawia swój wpływ 
na otoczenie w interaktywnym 
raporcie

„Codziennie odpowiedzialni: różnorodność, relacje i rozwój” –  to hasło przewodnie interaktywnego raportu Grupy Agora opisującego jej strategiczne podejście do odpowiedzialności. Dzięki publikacji można dowiedzieć się m.in. jak różnorodny jest zespół Grupy pod względem płci czy wieku, w jaki sposób Agora angażuje w działania społeczne swoich klientów i partnerów biznesowych oraz jak dba o środowisko naturalne.

 

To już kolejny „Raport odpowiedzialności Grupy Agora”, w którego przygotowanie włączyliśmy naszych interesariuszy, a w szczególności pracowników, co umożliwiło określenie obszarów CSR istotnych dla całej organizacji i jej otoczenia– mówi Nina Graboś, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej. – Publikacja, która powstała w oparciu o międzynarodowe Standardy GRI oraz zgodnie z naszymi zasadami przejrzystości i transparentności, przedstawia firmę z innej, niefinansowej perspektywy, pozwalając na poznanie jej zespołu i inicjowanych przez niego ważnych projektów społecznych.

 

Nowy raport Grupy Agora w szczególny sposób przedstawia realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) oraz filarów strategii CSR, którymi są: różnorodność, relacje i rozwój. Publikacja obejmuje takie obszary, jak: relacje w miejscu pracy, dbałość o przestrzeganie praw człowieka, kwestie etyki i compliance, odpowiedzialność w relacjach z klientami i dostawcami, wpływ społeczny i środowiskowy, a także ład organizacyjny i model biznesowy.

 

  • Część „Nasza odpowiedzialność” opisuje strategiczne podejście Grupy Agora do odpowiedzialności, cele i rezultaty realizacji strategii, mapę interesariuszy i opis dialogu z nimi oraz zarządzanie ryzykami niefinansowymi.

  • W obszarze „Różnorodność” znaleźć można m.in. informacje dotyczące struktury zatrudnienia, rozwoju zawodowego i szkoleń dla pracowników oraz bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Dodatkowo, oprócz projektów związanych z promocją zdrowia, kultury oraz aktywności fizycznej wśród pracowników, w tym rozdziale opisane są również działania zmierzające do zachowania równowagi pomiędzy pracą a życiem osobistym (work-life balance) oraz z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy.

 

 

  • Część „Relacje” przedstawia schemat wprowadzonego w 2018 r. systemu etyki oraz informacje na temat „Kodeksu etyki Agory” i ochrony sygnalistów.

W tym rozdziale prezentowane są też łańcuch wartości oraz zasady dotyczące budowania relacji z klientami, dostawcami i podwykonawcami.

  • W części „Rozwój” zebrane zostały dobre praktyki z zakresu zaangażowania społecznego i działań na rzecz społeczeństwa (m.in. w obszarze edukacji, kultury czy filantropi), a także cele oraz wskaźniki środowiskowe.

Strona raportCSR.agora.pldostępna jest w polskiej i angielskiej wersji językowej. Jej interaktywna formuła wzbogacona została o infografiki, opisy 65 dobrych praktyk oraz ponad 50 tabel i zestawień z informacjami i danymi. Ponad 120 wyróżnionych liczb zwraca uwagę na kluczowe wyniki i rezultaty oraz wskaźniki efektywności.

W treści Raportu znajdują się również odnośniki do 87 wskaźników Standardu GRI, które zebrane zostały w interaktywnej tabeli. Wszystko po to, aby w jeszcze przystępniejszy i bardziej przejrzysty sposób przedstawić wpływ Grupy Agora na otoczenie.

Na stronie raportCSR.agora.plwszyscy odbiorcy Raportu mogą wypełnić ankietę, przekazując swoje opinie o tegorocznej edycji raportu, jak również oczekiwania odnośnie kolejnej publikacji.

„Raport odpowiedzialności Grupy Agora” przygotował zespół komunikacji korporacyjnej Agory S.A. we współpracy ze wszystkimi zespołami spółek i marek Grupy.

Comments

comments

248
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...