Gdańska konferencja z udziałem PSPR

Informacja Prasowa - 28.08.2019
265

Gdańska konferencja z udziałem PSPR

Uniwersytet Gdański będzie gospodarzem kolejnej edycji konferencji „Media – Biznes – Kultura” (21-22 października 2019 r.). W bogatym programie wydarzenia przewidziano m.in. panele eksperckie. Jednemu z nich patronuje Polskie Stowarzyszenie Public Relations. W ogólnopolskim gronie prelegentów i dyskutantów konferencji znaleźli się też dwaj przedstawiciele PSPR.
Współczesny człowiek nie może już się obyć bez informacji, której kształt stwarza ogromne pole do badań środków masowego przekazu i siły ich oddziaływania w skali świata, państwa czy regionu. To znaczenie mediów stwarza zarówno szanse, jak i zagrożenia, które wymagają krytycznej refleksji. Istota zjawiska, jakim jest komunikowanie publiczne, wymaga więc nieustannych aktualizacji, które poszerzając wiedzę z zakresu komunikowania – rewidują – lub przynajmniej uzupełniają – dotychczasowe spojrzenie na media. Zapraszając Państwa na cykliczną konferencję Media-Biznes-Kultura, mamy nadzieję, że jak zwykle pokaże ona nie tylko rolę mediów we współczesnym świecie, ale wyznaczy typowe obszary dla poszukiwań medioznawczych  – czytamy w zapowiedzi organizatorów.

Problematyka konferencji dotyczy różnorodnych zjawisk medioznawczych, które sytuują się w następujących obszarach:

1. Media a etyka słowa i grzeczność językowa w życiu publicznym,

2. Media a rynek,

3. Media w społeczeństwie i kulturze,

4. Media w polityce.

Podczas tegorocznej Konferencji przewidziano również dwa panele dyskusyjne z udziałem praktyków:

I: Skuteczna komunikacja z perspektywy zawodowych komunikatorów

Dezinformacja, fake news, hejt, mowa nienawiści, perswazja, manipulacja. To zjawiska opisujące dziś jakość komunikacji (a w zasadzie jej brak) pomiędzy otoczeniem a instytucjami publicznymi, przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi, w której pośredniczą media. Jakie są warunki skutecznej komunikacji i jaka jest w niej rola zawodowych komunikatorów? Czy pomiędzy informowaniem, a perswadowaniem jest przestrzeń do manipulacji? Gdzie leży granica pomiędzy promowaniem, a nachalnym reklamiarstwem? Jaka jest rola mediów i czy są głównymi generatorami komunikacyjnych kryzysów? To pytania, na które będziemy poszukiwać odpowiedzi w czasie wyjątkowej debaty.

W tej części głos zabiorą m.in. były prezes Stowarzyszenia Dariusz Tworzydło oraz obecny członek zarządu PSPR Cyprian Maciejewski.

II: Społeczna odpowiedzialność w komunikacji

Prelegentami panelu będą praktycy, prezentujący zarówno środowiska biznesowe i instytucje, którzy przedstawią obszary komunikacyjnej odpowiedzialności względem otoczenia. Wyjaśnią, dlaczego warto mówić, a nie milczeć i jak mówić by zostać zrozumianym, a nie zinterpretowanym. Dlaczego kryzys wyzwala w nas niechęć do komunikacji i czy rzeczywiście „słowo może wylecieć ptakiem, a wrócić kamieniem”.

Więcej informacji o wydarzeniu: http://www.mediabizneskultura.ug.edu.pl
źródło: polskipr.pl

Comments

comments

265
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...