„Gazeta Lekarska” – nowy wizerunek, nowa jakość.

Jerzy Ciszewski - 14.02.2019
284

„Gazeta Lekarska” - nowy wizerunek, nowa jakość.

„Gazeta Lekarska” – nowy wizerunek, nowa jakość.

Lutowe wydanie „Gazety Lekarskiej” ukazało się w odświeżonej odsłonie. Przejrzysty układ tematyczny, nowe rubryki i formy publicystyczne, a także nowoczesna szata graficzna, a wszystko pod okiem nowej Redaktor Naczelnej, Marty Jakubiak. W miesięczniku stopniowo pojawią się nowe sekcje tematyczne, poszerzy się też grono autorów i felietonistów. „GL”, ze względu na miesięczny cykl wydawniczy, będzie rozwijana w formule publicystycznej, natomiast wersja internetowa będzie ewoluować w kierunku portalu aktualizowanego na bieżąco.

„Chcemy aby media, którym patronuje Naczelna Rada Lekarska były platformą, gdzie dzielimy się
opiniami, mówiąc o tym, co jest dla nas ważne i w czym się różnimy. „Gazeta Lekarska” ma aktywnie
uczestniczyć w dialogu na temat teraźniejszości i przyszłości systemu ochrony zdrowia, uwzględniając
wyzwania demograficzne, technologiczne i cywilizacyjne” – podkreśla Andrzej Matyja, prezes NRL.
Naszym celem jest również stworzenie przestrzeni integracji środowiska lekarskiego, a także wsparcia
lekarzy w ich funkcjonowaniu w systemie, by mogli wypełniać swoją misję w warunkach na miarę XXI
wieku.

Naczelna Rada Lekarska będzie wspierać zespół „Gazety Lekarskiej” w dążeniu, by miesięcznik był
medium cieszącym się uznaniem, jako miejsce, gdzie można znaleźć rzetelne i inspirujące informacje,
twórczą dyskusję i polemiki.

„Gazeta Lekarska” ukazuje się od 1990 roku. Wydawcą jest Naczelna Rada Lekarska.
Wysyłana jest bezpłatnie do członków izb lekarskich, także do lekarzy polskiego pochodzenia
pracujących poza krajem oraz placówek służby zdrowia i innych instytucji medycznych. Średni nakład
to 170 tys. egzemplarzy.

Comments

comments

284
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...