Fundusz Czysta3.vc inwestuje 0,5 mln zł w system do predykcji trendów w marketingu

Informacja Prasowa - 03.12.2020
208

Fundusz Czysta3.vc inwestuje 0,5 mln zł w system do predykcji trendów w marketingu

Fundusz Czysta3.vc inwestuje 0,5 mln zł w system do predykcji trendów w marketingu

Marketing, aby sprzyjał zyskom osiąganym przez firmy, musi się wyróżniać i wyprzedzać aktualne schematy komunikacyjne. IdeaTrend, kolejny projekt w portfolio funduszu Czysta3.vc, ma wspierać polskich marketerów w śledzeniu dynamicznie zmieniających się trendów branżowych i reagowaniu na nie. 

IdeaTrend to narzędzie do automatycznej identyfikacji nadchodzących zmian rynkowych w obszarach komunikacji marketingowej. Platforma wykorzysta technologię, która w czasie rzeczywistym analizować będzie toczące się w internecie dyskusje branżowe, spory o strategie i narzędzia czy komentarze o bieżących wydarzeniach. Wyniki tych badań zostaną skomercjalizowane w postaci analiz udostępnianych zainteresowanym przedsiębiorstwom. Projekt tworzy zespół zarządzający portalem Marketing przy Kawie.

– Nasz wspólny projekt z funduszem Czysta3.vc wykorzystuje kompetencje portalu Marketing przy Kawie i rozszerza je na nowe obszary warte komercjalizacji. Da impuls rozwojowy samemu portalowi, a gdy narzędzie będzie gotowe – będzie służyć wszystkim polskim marketerom – mówi Jacek Szlak, redaktor naczelny portalu Marketing przy Kawie i członek zarządu nowo powołanej spółki IdeaTrend. – Wraz z wejściem do grupy firm wspieranych przez fundusz Czysta3.vc widzimy też możliwości synergii. Znane nam kompetencje poszczególnych podmiotów na pewno zaowocują dodatkowymi projektami wspierającymi rozwój kompetencji naszych odbiorców: marketerów i zarządzających biznesami – dodaje Szlak.

Celem projektu IdeaTrend jest umożliwienie ekspertom, którzy kreują procesy marketingowe na polskim rynku, łatwe dotarcie do rodzących się na zachodzie trendów i wdrażanie ich do opracowywanych strategii. Wymiana wiedzy pomiędzy ośrodkami powstawania pewnych tendencji i miejscami, w których powinna być ona wykorzystywana, wpłynie na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw oraz rozwój zawodowy rodzimych specjalistów.

– Identyfikacja trendów branżowych to trudna dziedzina, jednak niezwykle ważna z punktu widzenia wszystkich działań marketingowych. IdeaTrend to innowacyjny pomysł w obszarze martech, który ma potencjał, by ulepszyć procesy komunikacyjne polskich przedsiębiorstw. Wykorzystanie informacji, które udostępniać będzie rozwiązanie, pozwoli marketerom podejmować te same kampanie w nietypowy, choć przemyślany, a co za tym idzie skuteczny sposób – mówi Szymon Janiak, dyrektor zarządzający Czysta3.vc. – Analizy tworzone przez narzędzie mogą być wykorzystywane również przez influencerów, działających w wielu kanałach internetowych, a także naukowców – dodaje.

– Fundusz Czysta3.vc pomaga wdrażać innowacyjne projekty z zakresu martech i zarządzać nimi. Dzięki temu doświadczeniu uzupełnia doświadczenie portalu Marketing przy Kawie w śledzeniu rynku idei marketingowych. Swoje doświadczenie wykorzystywaliśmy dotąd w nieusystematyzowany sposób, aby dzielić się wiedzą z naszymi czytelnikami. Wdrażanie nowych idei poprzedza faza zbierania wiedzy na temat ich potencjału biznesowego. To właśnie w tym miejscu zamierzamy ułatwić – z obopólną korzyścią – pracę marketerów. Inwestycja funduszu to koło zamachowe, które pozwoli nam zoperacjonalizować posiadane kompetencje i stworzyć efektywne narzędzie ich komercjalizacji – wyjaśnia Jacek Szlak.

Comments

comments

208
Komentarze
Sonda

Trzy organizacje branżowe: Związku Firm Public Relations, Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, Stowarzyszenia Agencji Public Relations jest dla rynku PR rozwiązaniem optymalnym ??

Loading ... Loading ...