Forum Ekonomiczne 2020. Prof. Paweł Czarnecki

Informacja Prasowa - 08.09.2020
65

Forum Ekonomiczne 2020. Prof. Paweł Czarnecki

Forum Ekonomiczne 2020. Prof. Paweł Czarnecki  o roli etyki w budowaniu zaufania do mediów

Dlaczego coraz częściej oskarżane są o manipulacje i stronniczość? Czy  w ogóle mogą być obiektywne? Na pytania o przyczyny kryzysu zaufania do mediów spróbują odpowiedzieć uczestnicy debaty organizowanej w ramach Forum Ekonomicznego 2020. Do grona rozmówców zaproszono prof. Pawła Czarneckiego, rektora Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej, eksperta w obszarze etyki działania „czwartej władzy”.

Panel Obiektywne media. Jak budować zaufanie społeczne do środków masowego w tym roku wyjątkowo odbywającego się w Karpaczu. W dyskusji wezmą udział głównie przedstawiciele polityki i mediów, w tym Juliusz Braun, członek Rady Mediów Narodowych, Paweł Lewandowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz Cezary Szymanek, redaktor naczelny portalu rp.pl. Środowisko naukowe reprezentować będzie prof. dr hab. Paweł Czarnecki, specjalizujący się m.in. w zakresie etyki środków masowego przekazu. Rektor Collegium Humanum Szkoły Głównej Menedżerskiej będzie mówił o roli etyki we współczesnym dziennikarstwie, spojrzeniu na bieżące materiały medialne z tej perspektywy, czy potrzebie zmian programów kształcenia dziennikarzy w tym obszarze. Paneliści wspólnie poszukają odpowiedzi na pytania o powody narastającej nieufności w stosunku do mediów, ewentualne systemowe źródła tego zjawiska, czy możliwość realizacji postulatów dziennikarskiego obiektywizmu w praktyce.

Comments

comments

65
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...