Firmy w Polsce stawiają na różnorodność i pozwalają pracownikom na bycie sobą

Informacja Prasowa - 02.12.2019
131

Firmy w Polsce stawiają na różnorodność i pozwalają pracownikom na bycie sobą

Agencja People prezentuje wyniki badania „Wyraź siebie”.

W pracy spędzamy średnio 1/3 naszego życia – niezwykle istotne jest więc, żeby każdy z nas czuł się tam bezpiecznie i swobodnie. Badanie „Wyraź siebie” przeprowadzone przez agencję People pozwoliło sprawdzić, jak bardzo cenimy różnorodność w pracy oraz czy polscy pracodawcy pozwalają swoim pracownikom na bycie sobą?

Autentyczność, swoboda, możliwość postępowania w zgodzie w własnymi przekonaniami to popularne hasła, którymi podczas rekrutacji wielu pracodawców stara się przyciągać kandydatów. Okazuje się, że komunikowanie za pomocą tych wartości może być skuteczne. Z badania przeprowadzonego przez People wynika bowiem, że możliwość bycia sobą w miejscu pracy jest istotna aż dla 96% osób. Swoboda pracowników w wyrażaniu siebie może przynieść wymierne korzyści także dla pracodawcy. Według amerykańskiej badaczki Francesci Gino z Harvard Business School otwartość na różnorodność w miejscu pracy istotnie przyczynia się do zmniejszenia rotacji wśród pracowników oraz pozytywnie wpływa na ich efektywność i zadowolenie z wykonywanych obowiązków.

 

Prawo do wyrażania siebie

Zasady dotyczące równego traktowania pracowników zawarte są w Rozdziale IIa Kodeksu Pracy. Według jego zapisów, w kwestii m.in. warunków zatrudnienia, dostępności do szkoleń czy możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych bez znaczenia pozostawać mają płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkowa, pochodzenie etniczne, wyznanie czy orientacja seksualna. W opinii ankietowanych pracowników pracodawcy w większości tych zasad przestrzegają – aż 84% ankietowanych uznało, że firma, w której pracują, respektuje zapisy Kodeksu Pracy dot. równego traktowania. Natomiast pracodawcy, którzy się do nich nie stosują, powinni mieć się na baczności – wyniki ankiety pokazują, że o istnieniu tych zapisów wie aż 94% badanych.

 

Pracodawcy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom

Wszystko wskazuje jednak na to, że w Polsce pracodawcy nie tylko przestrzegają odgórnych przepisów, ale także coraz częściej podejmują własne działania zmierzające do zagwarantowania pracownikom swobody wyrażania siebie w miejscu pracy. Prawie połowa ankietowanych przyznała bowiem, że organizacja, w której pracują, wprowadziła dodatkowe regulacje dotyczące zasad równego traktowania. Zwykle można je znaleźć w wewnętrznych regulaminach, czasami tworzone są odrębne dokumenty. Takie zapisy niewątpliwie wpływają na poczucie bezpieczeństwa pracowników, a w dłuższej perspektywie mogą przyczyniać się także do wzmacniania pozytywnego wizerunku firmy na zewnątrz.

 

Różnorodność coraz ważniejsza

– Trendy w branży rekrutacyjnej pokazują, że różnorodność staje się jednym z priorytetów w firmach na całym świecie. Znajduje to też potwierdzenie w wynikach ankiety przeprowadzonej przez People – ponad połowa badanych osób, bez względu na sektor zatrudnienia, uważa, że w ich miejscu pracy różnorodność odgrywa dużą rolę – mówi Lucyna Pleśniar, Prezes Zarządu firmy People. – W ślad za regulacjami na papierze powinny iść też realne działania pracodawców, takie jak odpowiednio prowadzony proces rekrutacji czy programy stawiające na promowanie różnorodności wewnątrz organizacji. Najważniejsze jest jednak oferowanie równych warunków zatrudnienia, opartych wyłącznie na doświadczeniu i umiejętnościach kandydata, do czego na szczęście większość pracodawców przykłada już dużą wagę – dodaje Lucyna Pleśniar. W badaniu przeprowadzonym przez agencję People zdecydowana większość ankietowanych (71%) uznała, że ich pracodawca oferuje jednakowe warunki zatrudnienia pracownikom bez względu na ich płeć, wiek, wyznanie, pochodzenie czy orientację seksualną. Opinia ta delikatnie zmienia się jednak z wiekiem. Podczas gdy wśród osób poniżej 40. roku życia mniej niż jedna na pięć osób uważa, że ich pracodawca nie oferuje jednakowych warunków zatrudnienia, wśród ankietowanych w wieku 41-50 lat jest to już 33%. Wśród osób powyżej 50. roku życia taką opinię podziela natomiast aż 36% badanych.

 

Więcej niż wizerunek

Znaczenie różnorodności w miejscu pracy rośnie nie tylko ze względów społecznych. Eksperci z dziedziny biznesu i ekonomii twierdzą bowiem, że organizacje stawiające na różnorodność i integrację społeczną, lepiej radzą sobie na rynku. Wynika tak m.in. z raportu „Diversity Matters” opracowanego przez firmę McKinsey. Przeprowadzone przez nich w 2015 i powtórzone w 2017 roku badania wskazują, że przedsiębiorstwa różnorodne pod względem płci, wieku, narodowości czy charakteru pracowników osiągają lepsze wyniki finansowe od firm, w których różnorodność nie odgrywa aż tak znaczącej roli. Wyniki ankiety przeprowadzonej przez People wskazują, że w Polsce ma tego świadomość już 59% badanych osób (w tym 66% kobiet oraz 41% mężczyzn). Jednocześnie wciąż jeszcze więcej niż co trzecia osoba (w tym ponad połowa ankietowanych mężczyzn) twierdzi, że stosunek do różnorodności nie ma żadnego wpływu na wyniki organizacji. 3% osób uważa natomiast, że przykładanie dużej wagi do różnorodności może negatywnie wpływać na osiągane przez firmę rezultaty. Takiego zdania jest 2% ankietowanych kobiet oraz 6% ankietowanych mężczyzn.

– Wyniki badań wskazują, że w Polsce zarówno pracodawcy, jak i pracownicy zaczynają coraz bardziej cenić różnorodność. To niezwykle istotne, by każdy z nas miał swobodę i czuł się dobrze w miejscu, w którym spędza kilka godzin każdego dnia. Przyjazny, zgrany i akceptujący zespół oraz zaufane grono bliskich współpracowników mogą skutecznie przyczyniać się do niwelowania stresu i negatywnych emocji związanych z natłokiem codziennych obowiązków, co przekłada się na większą produktywność i efektywność całej organizacji – podsumowuje Lucyna Pleśniar.

 

Lucyna Pleśniar, Współzałożycielka i Prezes firmy People – od ponad 20 lat związana z branżą HR. Swoje pierwsze kroki zawodowe stawiała w HR-rze korporacyjnym. Jej doświadczenie obejmuje rekrutację, budowanie zespołów, doradztwo oparte na ocenie kompetencji AC/DC, optymalizację struktur zatrudnienia, a także zagadnienia wewnętrznego HR-u, takie jak wartościowanie stanowisk, konstrukcja i implementacja systemów motywacyjnych oraz systemów ocen pracowniczych. Zafascynowana naturą motywacji i osiągania rezultatów. Przeprowadzała firmę przez głębokie zmiany strategiczne i strukturalne. People pod jej przywództwem może pochwalić się nieprzerwanym wzrostem przychodów (od 2008 r. -358%). W 2016 r. znalazła się w gronie 10 najbardziej przedsiębiorczych kobiet w Polsce w rankingu Pulsu Biznesu „100 Kobiet Biznesu” (kategoria firm o przychodach do 50 mln zł.). Z wykształcenia psycholog i prawnik, z zamiłowania biegaczka, żeglarka i kiteserferka. Wierzy, że w biznesie oraz w rozwoju zawodowym i osobistym nie ma przypadków – podobnie, jak w treningu maratońskim, trzeba mieć jasno określony cel, realizować „plan treningowy” i nie zrażać się porażkami – wtedy przychodzą rezultaty.

 

Comments

comments

131
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...