Firmy pożyczkowe poszukują mniej ryzykownych klientów

Informacja Prasowa - 16.02.2017
128

Analiza eksperta nt. firm pożyczkowych

Po ubiegłorocznych zmianach legislacyjnych w połowie firm pożyczkowych współczynnik odrzuceń wniosków o pożyczkę wzrósł przeciętnie o 9 p.p. Zaledwie 3 na 10 wniosków zakończyły się przyznaniem środków. W Profi Credit Polska stosunek udzielonych pożyczek do złożonych wniosków wynosi 2,8.

Firmy pożyczkowe będą coraz częściej szukać klientów w grupach o wyższym poziomie wiarygodności. Będą to osoby o przychodach gwarantujących utrzymanie płynności na bezpiecznym poziomie. Równie atrakcyjną grupą stają się drobni przedsiębiorcy. Pożyczkodawcy jeszcze częściej będą zdobywać klientów w internecie.

Dlaczego pożyczkodawcy zmieniają profil swojego idealnego klienta? Otóż zakres ich działalności wyznaczają dwa nadrzędne czynniki – zewnętrzne, w postaci obowiązków legislacyjnych i konkurencji rynkowej oraz wewnętrzne, czyli racjonalne zarządzanie kosztami i ryzykiem. Determinacja, z jaką instytucje centralne wprowadzają nowe przepisy sprawia, że oferta pożyczkowego sektora pozabankowego staje się coraz bardziej transparentna, wyrównana cenowo i zrozumiała dla klientów, a przez to bezpieczna. Ostatni rok pokazał, że instytucje pożyczkowe same dążą do większej profesjonalizacji rynku, na którym działają. Zabiegają o stworzenie i aktualizację rejestru legalnie działających firm. Na bieżąco prowadzą działania zwiększające wiedzę o produktach pożyczkowych.

Trzeba jednak pamiętać, że sektor pozabankowy ze względu na własne źródła finansowania, często nie jest w stanie dorównać ofercie bankowej. Banki opierają finansowanie akcji kredytowej głównie na depozytach, których oprocentowanie jest bardzo niskie. Ważnym aspektem jest umiejętne zarządzanie ryzykiem. Firmy pożyczkowe angażując własny kapitał, muszą brać pod uwagę poziom zadłużenia Polaków, który wg BIK przekracza 47 mld zł, oraz gotowość do spłaty zobowiązań. Dla sektora pozabankowego przeterminowane pożyczki to nie tylko zamrożony (a czasem stracony) kapitał. To także koszty wynikające z obsługi prawnej wierzytelności. Chcąc móc prowadzić działalność, nie może nie zabezpieczać się przed tego typu ryzykiem. Jednym ze sposobów jest właśnie zwrócenie się z ofertą do bardziej wiarygodnego klienta – takiego, który zaciąga pożyczkę z zamiarem i możliwościami jej spłaty w terminie. Firmy pożyczkowe będą ich szukać wśród osób indywidualnych i przedsiębiorców o stałych przychodach, gwarantujących odpowiednią płynność. W tym kontekście dla beneficjentów świadczeń socjalnych, np. Programu 500+, oferta firm pożyczkowych staje się dodatkową możliwością do realizacji drobnych domowych inwestycji.

Poza poziomem przychodów, istotna będzie akceptowalna historia kredytowa klienta. Pożyczkodawcy będą sięgać po coraz doskonalsze narzędzia scoringowe, dostarczające informacji o kliencie z wielu różnych źródeł. Dokładniejszy scoring oznacza bowiem lepiej dopasowany produkt i niższe koszty obsługi klienta. Temu samemu celowi będzie podporządkowany rozwój onlinowych kanałów sprzedaży. Jeszcze w tym półroczu sprzedaż pożyczek przez internet zapowiedział Profi Credit. Oferta, z której można skorzystać zdalnie to dla pożyczkodawcy tańszy sposób na pozyskanie i obsługę nowej grupy klientów. Stwarza to także miejsce na korzystniejsze dla pożyczkobiorcy kreowanie opłat związanych z obsługą pożyczki.

Sławomir Pawlik, CEO Profi Credit Polska

Comments

comments

128
Komentarze
Sonda

Trzy organizacje branżowe: Związku Firm Public Relations, Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, Stowarzyszenia Agencji Public Relations jest dla rynku PR rozwiązaniem optymalnym ??

Loading ... Loading ...