EY uruchamia Domenę Komitetów Audytu – platformę informacyjną dla członków Komitetów Audytu i Rad Nadzorczych Wystartował portal internetowy Domena Komitetów Audytu.

Informacja Prasowa - 18.09.2017
33

EY uruchamia Domenę Komitetów Audytu – platformę informacyjną dla członków Komitetów Audytu i Rad Nadzorczych Wystartował portal internetowy Domena K

Jest to przestrzeń w sieci stworzona przez firmę doradczą EY, dedykowana członkom Komitetów Audytu i Radom Nadzorczym. Serwis ma dostarczać wiedzę i być platformą wymiany opinii osób związanych ze spółkami publicznymi i ekspertów branżowych.Komitety Audytu od dawna funkcjonują w spółkach publicznych na zagranicznych, dojrzałych rynkach. Są odpowiedzialne za nadzór nad sprawozdawczością finansową w spółce.

Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z 11 maja 2017 roku nakłada obowiązek powoływania komitetów audytu w jednostkach zainteresowania publicznego (JZP), czyli spółkach publicznych, bankach, firmach ubezpieczeniowych, domach maklerskich, Otwartych Funduszach Emerytalnych oraz Powszechnych Towarzystwach Emerytalnych o określonej wielkości. Oznacza to, że spółki, w których do tej pory zadania Komitetu Audytu pełniła Rada Nadzorcza, będą musiały powołać nowy organ.

– Nowe regulacje wymagają wprowadzenia szeregu zmian w funkcjonowaniu Komitetów Audytu, co może stanowić duże wyzwanie organizacyjne oraz będzie wymagało profesjonalizacji i zmian ich składu oraz sposobu działania. Budowanie polskiej praktyki komitetów audytu wymaga wiedzy oraz doświadczenia, a także wykorzystania wzorców dojrzałych rynków, gdzie komitety takie funkcjonują od wielu lat – mówi Artur Żwak, Partner Zarządzający Działem Audytu EY.

Firma doradcza EY, wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, stworzyła Domenę Komitetów Audytu – platformę, której celem jest stworzenie społeczności profesjonalistów, którzy będą wymieniać się opiniami, pomysłami i uwagami na temat funkcjonowania Komitetów Audytu i stojącymi przed nimi zadaniami. Serwis ma zapewniać zalogowanym użytkownikom dostęp do skategoryzowanych artykułów oraz publikacji, wymianę informacji z innymi użytkownikami na forum internetowym i możliwość kontaktu z doradcami EY przez formularz kontaktowy.

– Mam nadzieję, że Domena Komitetów Audytu będzie miejscem spotkań i wymiany eksperckiej wiedzy w sieci dla osób, którym bliskie są tematy związane z Ładem Korporacyjnym i wyzwaniami, jakie stoją przed przedstawicielami jednostek zainteresowania publicznego. Jesteśmy otwarci na sugestie, o jakie treści warto uzupełnić portal, tak, żeby był on pożytecznym narzędziem dla członków Rad Nadzorczych i Komitetów Audytu – mówi Jerzy Buzek, Partner w Dziale Audytu EY.

Na portalu znajdują się przydatne informacje podsumowujące zmiany przepisów, zmiany we władzach spółek giełdowych, forum dyskusyjne, a także przestrzeń na wypowiedzi i publikacje ekspertów spoza EY oraz samych członków Komitetów Audytu.

Comments

comments

33
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...