Edyta Jungowska zaangażowała się w kampanię Fundacji Świętego Mikołaja „Stypendium zmienia życie”

Informacja Prasowa - 29.09.2021
169

Edyta Jungowska zaangażowała się w kampanię Fundacji Świętego Mikołaja "Stypendium zmienia życie"

Edyta Jungowska zaangażowała się w kampanię Fundacji Świętego Mikołaja „Stypendium zmienia życie”

Kampania Fundacji Świętego Mikołaja ma za zadanie zwrócić uwagę na sytuację zdolnych dzieci z niezamożnych rodzin. Cel fundacji jest ambitny, ale bardzo ważny: aby w Polsce nie było ani jednego dziecka, które z powodu trudnej sytuacji finansowej nie może rozwijać swoich talentów i zainteresowań. Do pomocy w jego osiągnięciu członkowie organizacji zaprosili znanych przyjaciół.

W ramach kampanii Fundacja przygotowała specjalną stronę internetową mikolaj.org.pl/stypendium, na której można znaleźć informacje dotyczące Stypendiów św. Mikołaja oraz historie przyjaciół Świętego Mikołaja m.in: dziennikarki Marty Januszewskiej, aktorki Edyty Jungowskiej, dziennikarza Artura Andrusa i pisarzy – Magdaleny Witkiewicz i Wojciecha Widłaka. Celem kampanii jest także to, aby jak najwięcej młodych osób potrzebujących pomocy w rozwijaniu swoich talentów dowiedziało się o możliwościach jakie dają stypendia. Kampania promowana jest także w Internecie, mediach społecznościowych i w radiu. Głosu do spotu radiowego użyczyła aktorka Edyta Jungowska, ambasadorka Stypendiów św. Mikołaja, która opowiedziała również swoją historię.

Myślę, że to jest kluczowe w życiu każdego dziecka, a potem młodego człowieka – spotkać na swojej drodze kogoś, kto w ciebie uwierzy, kto cię zauważy i kto pokaże ci twoje mocne strony. Dlatego tak cenne są takie miejsca jak ogniska pozaszkolne, kółka zainteresowań i inne zajęcia rozwojowe. I nie mam tu na myśli takich zajęć, które wycieńczają dziecko, ale takie, które wspierają dziecko w jego rozwoju. – mówi aktorka Edyta Jungowska.

Cały wywiad z Edytą Jungowską można znaleźć na stronie: https://mikolaj.org.pl/edytajungowska

Stypendium św. Mikołaja to stypendium na cele edukacyjne, które otrzymują co miesiąc przez cały rok szkolny uczniowie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z różnych zakątków Polski, najczęściej z małych miejscowości.

Nasi stypendyści to wyjątkowe dzieci. Dobrze się uczą, mają marzenia dotyczące przyszłości i liczne zainteresowania, a poza tym angażują się w pomoc innym, działają jako wolontariusze lub po prostu pomagają potrzebującym ze swojego otoczenia. Właśnie takie dzieci chcemy wspierać także w tym roku szkolnym. – dodaje Antonina Grządkowska, koordynatorka Stypendiów św. Mikołaja.

Kampania społeczna „Stypendium zmienia życie” jest współfinansowana przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.

Comments

comments

169
Komentarze
Sonda

Trzy organizacje branżowe: Związku Firm Public Relations, Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, Stowarzyszenia Agencji Public Relations jest dla rynku PR rozwiązaniem optymalnym ??

Loading ... Loading ...