Dziewięć praktyk Carlsberg Polska w Raporcie Dobrych Praktyk 2021

Jerzy Ciszewski - 25.05.2022
66

Praktyki, które znalazły się w Raporcie Dobrych Praktyk 2021 to przykłady działań podejmowanych zarówno przez marki, jak również przez browary i firmę

Dziewięć praktyk Carlsberg Polska w Raporcie Dobrych Praktyk 2021

W jubileuszowym, bo już 20. Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2021” zostało opisanych 9 praktyk Carlsberg Polska. Ich realizacja wpisuje się w osiąganie celów wytyczonych w strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg pn. Together Towards ZERO.

Praktyki, które znalazły się w Raporcie Dobrych Praktyk 2021 to przykłady działań podejmowanych zarówno przez marki, jak również przez browary i firmę Carlsberg Polska.

Wśród praktyk, które realizowały marki, znalazły się:

 • Program grantowy „Bosman wspiera Region”,
 • Program grantowy „Piast wspiera Region”,
 • Harnaś wspiera Strażaków Ochotników,
 • Program grantowy InicJaTyWy realizowany przez Carlsberg Polska w gminach i powiatach sąsiadujących z Browarem Okocim i Browarem Kasztelan.

Ponadto w raporcie po raz kolejny opisano program społeczno-edukacyjny „Trzeźwo myślę”, który co roku porusza inny aspekt odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu. Miejsce w raporcie znalazły także ważne praktyki służące rozwojowi, bezpieczeństwu i dobrostanowi pracowników Carlsberg Polska:

 • Program Ciągłego Doskonalenia,
 • Program podnoszenia kwalifikacji operatorów maszyn w browarach,
 • „Zdrowa równowaga” – program dla pracowników,
 • Kodeks etyki i postępowania z systemem SPEAK UP.

Zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej to kategoria, do której zgłoszono najwięcej praktyk opisanych w raporcie FOB. Są wśród nich także cztery praktyki Carlsberg Polska – to dobrosąsiedzkie programy grantowe kierowane do organizacji pozarządowych w regionach, w których popularne są nasze marki oraz funkcjonują nasze browary. Chcemy być dobrym sąsiadem i aktywnie angażować się w rozwój lokalnych społeczności, a środki przekazujemy tym, którzy ich potrzeby znają najlepiej. Co roku dotujemy inicjatywy, które pozostawiają trwały ślad i służą mieszkańcom przez lata – mówi Teresa Aldea, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju w Carlsberg Polska.

 

Publikowany corocznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to największy w Polsce przegląd inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju. W 20. edycji zaprezentowano 1677 działań podjętych przez 283 firmy.  Najwięcej praktyk (544) zgłoszono w obszarze Zaangażowanie i rozwój społeczności lokalnej, na drugim miejscu były praktyki z zakresu prawa pracy (420), a na trzecim – środowiska (395). Podobnie jak w ubiegłorocznej edycji, najwięcej działań dotyczy Celu 3. – Dobre zdrowie i jakość życia (519 praktyk) i Celu 4. – Dobra jakość edukacji (410 działań).

 

Carlsberg Polska także realizuje cele Agendy ONZ 2030. Są one wpisane w obowiązujące od 2017 r. cele strategii zrównoważonego rozwoju Grupy Carlsberg pn. Together Towards ZERO: ZERO emisji CO2, ZERO marnowania wody, ZERO wypadków i ZERO nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2021” jest dostępny pod tym linkiem:

https://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2022/05/Raport2021.pdf

Krótki opis praktyk Carlsberg Polska, które znalazły się w 20. Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki 2021”:

 • W 2021 r. zainteresowanie programem grantowym „Bosman wspiera Region” było bardzo duże – nadesłano blisko 400 wniosków o granty. Spośród nich wyłoniono 14 beneficjentów, którym przyznano granty o łącznej wartości 235 tys. zł. W ciągu dwóch lat trwania programu „Bosman wspiera Region” zrealizowano 36 inicjatyw. Na ten cel marka Bosman przeznaczyła już łącznie blisko 800 tys. złotych.
 • W ub. roku po raz pierwszy odbył się konkurs grantowy „Piast wspiera Region”. Swoje pomysły zgłosiło ponad 100 organizacji z Dolnego Śląska. Mieszkańcy regionu w internetowym głosowaniu wybrali 17 zwycięskich inicjatyw, a każda z realizujących je organizacji otrzymała granty o wartości od 5 do 50 tys. zł.
 • W ramach programu „Harnaś wspiera Strażaków Ochotników” marka Harnaś przeznaczyła na niesienie pomocy Ochotniczym Strażom Pożarnym ponad 1.100.000 zł. Dysponentem przekazanych środków był Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Wsparcie dla OSP było realizowane do wyczerpania zasobów finansowych.
 • Od 2014 r. działa program grantowy INICJATYWY. Jego celem jest poprawa życia lokalnych społeczności skupionych wokół Browaru Kasztelan w Sierpcu i Browaru Okocim w Brzesku. W 2021 r. powstało 10 wyjątkowych inicjatyw służących tym społecznościom, na które Carlsberg Polska przekazał sumarycznie 100 tys. zł. Aż 6 z nich to projekty dbające o poprawę świadomości ekologicznej mieszkańców.
 • Program „Trzeźwo myślę”, realizuje ambicję Grupy Carlsberg „ZERO nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu”. Działania w ramach 5. edycji „Trzeźwo myślę” w 2021 r. obejmowały m.in. promocję dedykowanych rysunków autorstwa znanej rysowniczki Marty Frej, badanie opinii publicznej nt. zachowań Polaków związanych z odpowiedzialną konsumpcją alkoholu, infografiki podsumowujące wyniki badania oraz publikacje poradnikowe np. dot. bezpiecznej jazdy na rowerze.
 • W Programie Ciągłego Doskonalenia pomysły usprawniające (tzw. kaizeny) mogą zgłaszać wszyscy pracownicy Carlsberg Polska poniżej poziomu kierownika. Pomysły zgłoszone w 2021 r. przyczyniły się m.in. do: zidentyfikowania miejsc na produkcji, które wymagały optymalizacji, poprawienia efektywności energetycznej, zrównoważonego gospodarowania mediami, poprawy bezpieczeństwa pracowników. Wdrożone innowacje dały firmie znaczne oszczędności finansowe na produkcji. Co roku oszczędza się ponad 100.000 zł w m.in. obszarze zużycia energii i wody czy efektywnego wykorzystania maszyn i urządzeń.
 • W ramach pierwszej edycji programu podnoszenia kwalifikacji operatorów maszyn w 2021 r. przeszkolono 163 osoby. W trakcie programu wykorzystywano różne metody i materiały szkoleniowe, jak np. filmy wideo, modele 3D, praktyczną naukę na konkretnych maszynach w browarach oraz wykłady ze specjalistami. Program był wdrażany kaskadowo: liderzy linii, liderzy techniczni i inżynierowie procesu z każdej linii zapoznawali się z założeniami i zawartością merytoryczną programu, a następnie wdrażali go u operatorów na swoich liniach. Dzięki programowi pracownicy rozumieją, jak działają maszyny i potrafią zapobiegać stratom, samodzielnie obsługują jedną lub więcej maszyn, potrafią wykonywać proste prace konserwacyjne i naprawcze. To wszystko przekłada się zarówno na płynność operacyjną zakładów, jak też na wymierne oszczędności finansowe.
 • Podczas trwania programu „Zdrowa równowaga” zorganizowano w 2021 r. 8 spotkań online, w których w sumie uczestniczyło 617 pracowników (średnio 77 osoby na warsztat). Największym zainteresowaniem cieszyły się tematy: „We właściwym czasie – rytm dobowy i jego wpływ na naszą aktywność, efektywność oraz bezpieczeństwo”, „Ergonomia i Biohacking w czasie C19” oraz porady dot. domowej immunologii. Te i inne działania podczas pandemii pozwoliły firmie utrzymać silny, zaangażowany zespół, dzięki któremu zrealizowano w 2021 r. zaplanowane cele biznesowe, m.in. na czas wprowadzono na rynek wszystkie nowości produktowe, utrzymano ciągłość działania i dostaw piwa, jak też przeprowadzono zaplanowane inwestycje w browarach.
 • Carlsberg Polska popularyzuje zasady etyczne wśród pracowników i partnerów handlowych w oparciu o Kodeks Etyki i Postępowania. Dokument określa zasady uczciwego i właściwego postępowania, pomaga prowadzić etyczny biznes oparty na wzajemnym zaufaniu i chronić reputację międzynarodowej, odpowiedzialnej firmy browarniczej. Z kolei system SPEAK UP, zarządzany przez firmę zewn., zapewnia pracownikom zgłaszającym nieprawidłowości pełną anonimowość, jeśli jest wymagana i jest dostępny dla nich o każdej porze, telefonicznie lub przez internet. Firma stara się, aby pracownicy mieli komfort rozmawiania o problemach i aby zawsze otrzymali adekwatną pomoc.

Comments

comments

66
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...