Dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska dołączyła do grona ekspertów platformy Kapitalni.org

Informacja Prasowa - 09.10.2017
8

Dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska dołączyła do grona ekspertów platformy Kapitalni.org

Do grona partnerów merytorycznych platformy edukacyjnej Kapitalni.org dołączyła dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska z Uniwersytetu Wrocławskiego. Ekspertka będzie dzieliła się z użytkownikami portalu wiedzą na tematy dotyczące usług finansowych i ochrony praw konsumenta na tym rynku.

Dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska – autorka licznych publikacji z zakresu prawa bankowego oraz usług finansowych – powiększyła grono ekspertów platformy edukacyjnej Kapitalni.org. Dzięki współpracy na portalu będą pojawiały się porady, a także materiały przybliżające zagadnienia dotyczące praw konsumenta, jakie przysługują nam m.in. w przypadku reklamacji, zakupów przez Internet, przy przejęciu spadku, przy podpisaniu intercyzy, czy też zakupie ubezpieczenia, uprawnień konsumenta usług finansowych, specyfiką oraz prawami i obowiązkami klienta w zakresie odwróconego kredyt hipoteczny, renty dożywotniej, rachunków oszczędnościowych, rachunków rodzinnych, usług płatniczych, czy umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Pracownik

– Prawa konsumenta to istotny element życia każdego z nas. Zakup wadliwego towaru, zwrot produktu, który nie spełnił naszych oczekiwań, czy odwołany lot, to tylko niektóre sytuacje, kiedy wiedza z tego zakresu może nam pomóc rozwiązać zaistniały problem. Konsumenci często podejmują ważne decyzje finansowe kierując się wyłącznie emocjami, nie mając odpowiedniej wiedzy, przez co są narażeni na różne nieuczciwe praktyki. Dlatego cieszymy się, że użytkownicy naszej platformy będą mogli korzystać z wiedzy dr hab. Edyty Rutkowskiej-Tomaszewskiej – mówi Agnieszka Szczepanik, kierownik projektu Kapitalni.org.

– Będąc świadomymi istoty i danej usługi finansowej i przysługujących nam praw, możemy podejmować trafne decyzje finansowe, być lepiej przygotowanym do zawierania umów z instytucjami finansowymi, a także lepiej postępować w sytuacjach dotyczących nas jako konsumentów. Wyedukowany klient potrafi dochodzić swoich racji i je egzekwować. Liczę na to, że dzięki współpracy z platformą Kapitalni.org coraz szersze grono Polaków będzie miało wiedzę na temat praw konsumentów i będzie umiało wykorzystać ją w praktyce – mówi dr hab. Edyta Rutkowska-Tomaszewska z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Platforma Kapitalni.org została stworzona, aby w zrozumiały sposób wyjaśniać wszelkie kwestie z zakresu finansów osobistych, wychodzenia z długów, pożyczania i oszczędzania oraz psychologii finansów. Portal jest źródłem kompleksowej, ale podanej w przyjazny sposób wiedzy na te tematy. Użytkownicy na stronie mogą znaleźć liczne porady ekspertów, quizy, kalkulatory wydatków oraz indywidualnie dopasowane ścieżki edukacyjne.

Edyta Rutkowska – Tomaszewska – doktor hab. nauk prawnych, pracownik naukowo – dydaktyczny Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w problematyce prawa finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa rynku finansowego. W obszarze jej zainteresowań szczególne miejsce zajmują zagadnienia z zakresu prawa bankowego, prawa usług

finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony klienta (zwłaszcza konsumenta), a także publicznego prawa rynku finansowego, zwłaszcza problematyka nadzoru nad rynkiem finansowym. Autorka licznych publikacji z zakresu wskazanej problematyki badawczej, w tym m.in. czterech monografii („Ochrona prawna klienta na rynku usług bankowych”, Warszawa 2013; „Nieuczciwe praktyki na rynku bankowych usług konsumenckich Warszawa 2011; „Naruszenie obowiązków informacyjnych banków w prawie umów konsumenckich, Warszawa 2009; Bankowe wzorce umowne, Branta 2002). Współautorka – Komentarza do ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Warszawa 2012 (wersja elektroniczna) oraz ustawy o prawach konsumenta, Warszawa 2015

Od 1 maja 2013 r. arbiter w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego. Od grudnia 2016 r. członek Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym oraz Jury Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym. Aktywnie uczestniczy poprzez wygłaszanie referatów i udział w dyskusji w wielu konferencjach naukowych; organizatorka konferencji i seminariów naukowych poświęconych problematyce szeroko rozumianego prawa rynku finansowego. Posiada kilkuletnie doświadczenie praktyczne w prowadzeniu szkoleń zarówno dla podmiotów prywatnych, jak i publicznych z zakresu prawa rynku finansowego. Autorka opinii i ekspertyz z tej problematyki.

Comments

comments

8
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...