Dariusz Michalczewski ostatecznie wygrywa z firmą FoodCare w Sądzie Najwyższym

Informacja Prasowa - 03.03.2021
192

Dariusz Michalczewski ostatecznie wygrywa z firmą FoodCare w Sądzie Najwyższym

Dariusz Michalczewski ostatecznie wygrywa z firmą FoodCare w Sądzie Najwyższym – prawa do oznaczenia „TIGER” należały i nadal należą tylko do Michalczewskiego.

Sąd Najwyższy w Warszawie wydał wyrok w kluczowym procesie o prawo do używania oznaczenia TIGER, który toczył się pomiędzy Dariuszem Michalczewskim, a spółką FoodCare. Sąd Najwyższy jednoznacznie potwierdził, że prawo do korzystania z oznaczenia TIGER dla napojów energetycznych ma wyłącznie Dariusz Michalczewski lub podmioty przez niego upoważnione. FoodCare nie ma prawa także do używania oznaczenia BLACK TIGER. Ponadto Sąd Najwyższy stwierdził, że korzystając z oznaczenia TIGER dla napojów energetyzujących po rozwiązaniu umowy z FoodCare przez Dariusza Michalczewskiego i Fundację „Równe Szanse”, spółka Wiesława Włodarskiego popełniła czyny nieuczciwej konkurencji, w szczególności naruszyła dobre obyczaje w obrocie gospodarczym. Na podstawie podpisanej w 2010 r. umowy z Fundacją Darka Michalczewskiego „Równe Szanse” oraz Dariuszem Michalczewskim to Spółki z Grupy Maspex posiadają wyłączną licencję na korzystanie z oznaczenia TIGER i są odpowiedzialne za zapewnienie produkcji, dystrybucji i promocji napojów energetycznych pod nazwą TIGER.

Wczoraj Sąd Najwyższy oddalił w całości skargę kasacyjną spółki FoodCare i wydał ostateczny wyrok potwierdzający, że prawo do oznaczenia TIGER na rynku napojów energetycznych posiada wyłącznie Dariusz Michalczewski. Wyrok Sądu Najwyższego jednoznacznie potwierdza, że po rozwiązaniu umowy licencyjnej ze spółką FoodCare przez Fundację „Równe Szanse” oraz Dariusza Michalczewskiego, wygasły wszelkie podstawy dla FoodCare do korzystania z oznaczenia TIGER na rynku energetyków. Takich podstaw nie ma także do korzystania z oznaczenia BLACK TIGER. Wskutek wyroku Sądu Najwyższego na korzyść Dariusza Michalczewskiego i Jego Fundacji zostały utrzymane w mocy zakazy dla spółki FoodCare dotyczące m.in. sprzedaży i reklamy napojów z oznaczeniem TIGER. Wyrok Sądu oznacza, że ostatecznie spółce FoodCare zakazane zostało korzystanie z oznaczenia TIGER na rynku napojów energetyzujących.

„Prawie 10 lat walki i wielka spektakularna wygrana – wyrok Sądu Najwyższego jest ostateczny i nokautujący dla FoodCare. Sąd jednoznacznie potwierdził, że prawo do oznaczenia TIGER dla napojów energetycznych należy do mnie. I od tego wyroku nie ma odwołania. Warto było walczyć i się nie poddawać” – podsumował Dariusz Michalczewski.

W swoim uzasadnieniu Sąd podał m.in., że to Dariusz Michalczewski jako pierwszy rozpoczął używanie oznaczenia „TIGER” na rynku energetyków i wyłącznie Jemu przysługuje prawo do „powszechnie znanego znaku towarowego” TIGER na tym rynku, a prawo do tego znaku w żadnym zakresie nie przysługuje spółce FoodCare. Ponadto Sąd Najwyższy stwierdził, że korzystając z oznaczenia TIGER dla napojów energetyzujących po rozwiązaniu umowy z FoodCare przez Dariusza Michalczewskiego i Fundację „Równe Szanse”, FoodCare popełnił czyny nieuczciwej konkurencji, w szczególności naruszył dobre obyczaje w obrocie gospodarczym. Sąd Najwyższy uznał także, że oznaczenie „TIGER” od początku należało do Dariusza Michalczewskiego – że to on go używał „za pośrednictwem” producenta napoju – FoodCare, który korzystał w określonym czasie z oznaczenia „TIGER” jedynie w sposób zależny, na podstawie praw i zgody Dariusza Michalczewskiego. Nie mógł więc z tego tytułu nabyć żadnych praw. Prawa do oznaczenia „TIGER” należały i nadal należą do Dariusza Michalczewskiego.

„Wyrok kończący długoletni spór potwierdza przyjęte w tej sprawie od początku założenie, że zasadna i celowa jest kumulatywna ochrona w systemie własności intelektualnej. Firma FoodCare dopuściła się czynów nieuczciwej konkurencji naruszając dobre obyczaje i postanowienia zawartej umowy. Dariusz Tiger Michalczewski uzyskał również samodzielnie prawo do znaku powszechnie znanego, na podstawie używania znaku przez osobę trzecią za zgodą uprawnionego. FoodCare nie mógł więc uzyskać żadnych praw do znaku „TIGER”, a co więcej nie może korzystać z innych znaków zawierających taki element”. – powiedział reprezentujący Dariusza Michalczewskiego adw. prof. Paweł Podrecki z Kancelarii Traple Konarski Podrecki.

Spór dotyczący oznaczenia TIGER rozpoczął się w 2010 roku, kiedy to Fundacja „Równe Szanse” oraz Dariusz Michalczewski rozwiązali umowę licencyjną ze spółką Foodcare, wskutek czego wygasło upoważnienie dla tej spółki do korzystania z oznaczenia TIGER oraz pozostałych dóbr niematerialnych Dariusza Michalczewskiego. Powodem rozwiązania zawartej na 50+50 lat umowy było niewywiązywanie się przez Foodcare z przewidzianych w niej obowiązków, a w szczególności zaprzestanie płacenia Fundacji należnego wynagrodzenia z tytułu licencji na używanie oznaczenia TIGER.

Umowa między stronami kompleksowo regulowała zasady korzystania przez spółkę FoodCare z oznaczenia TIGER oraz innych dóbr z nim związanych, należących do Dariusza Michalczewskiego, tj. m.in. jego pseudonimu sportowego Tiger, znaków towarowych słownych i słowno-graficznych zarejestrowanych na jego rzecz, a także jego wizerunku. Zgodnie z umową dobra te mogły być wykorzystywane przez spółkę FoodCare w czasie trwania umowy wyłącznie za wynagrodzeniem i na zasadach określonych w kontrakcie. Pomimo rozwiązania umowy spółka FoodCare nadal prowadziła sprzedaż i reklamę produktów z oznaczeniem TIGER, a także BLACK TIGER oraz wykorzystywała skojarzenia z oznaczeniem TIGER w reklamie swojego nowego produktu energetyzującego.

Już w styczniu 2011 roku Sąd Okręgowy w Krakowie wydał postanowienie, które następnie utrzymał w mocy Sąd Apelacyjny, zakazujące spółce FoodCare wprowadzania do obrotu i reklamy napojów z oznaczeniem TIGER. Oznaczało to, że na czas trwania procesu spółka FoodCare miała zakaz wprowadzania do obrotu i reklamy wszystkich energetyków zawierających oznaczenia: „Tiger”, „Black Tiger”, „Tiger Vit” lub jakiekolwiek inne oznaczenie z elementem „TIGER”, niezależnie od sposobu jego przedstawienia. W marcu 2016 roku Sąd Okręgowy w Krakowie wydał wyrok na korzyść Dariusza Michalczewskiego i Fundacji, który został utrzymany wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 5 marca 2018, a wczoraj potwierdzony ostatecznie wyrokiem Sądu Najwyższego.

W chwili obecnej, na podstawie podpisanej w 2010 r. umowy z Fundacją „Równe Szanse” oraz Dariuszem Michalczewskim, spółki z Grupy Maspex posiadają wyłączną licencję na korzystanie m.in. z oznaczenia TIGER i pseudonimu Dariusza Michalczewskiego „Tiger”, znaków towarowych z określeniem „Tiger”, a także do wykorzystywania wizerunku Dariusza Michalczewskiego. Spółki z Grupy Maspex odpowiedzialne są za zapewnienie produkcji, dystrybucji i promocji produktów będących efektem tej współpracy.

INFORMACJE DODATKOWE

Dariusz Michalczewski pseudonim „TIGER” – urodzony w 1968 r. w Gdańsku polski bokser. Wielokrotny mistrz świata federacji WBO, WBA, IBF w kategorii półciężkiej oraz WBO w kategorii junior ciężkiej oraz

mistrz Europy amatorów w kategorii półciężkiej. Niepokonany bokser utrzymujący mistrzowski pas nieprzerwanie przez kilkanaście lat. Powszechnie znany i rozpoznawalny pod pseudonimem sportowym (tzn. wywodzącym się z jego działalności sportowej) „TIGER”, posługujący się tym pseudonimem od wielu lat w prowadzonej działalności sportowej, gospodarczej i charytatywnej. Karierę sportową rozpoczął w wieku 12 lat. Jako amator odbył 150 walk bokserskich, z czego w 139 zwyciężył, w tym 89 przez nokaut.

Comments

comments

192
Komentarze
Sonda

Trzy organizacje branżowe: Związku Firm Public Relations, Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, Stowarzyszenia Agencji Public Relations jest dla rynku PR rozwiązaniem optymalnym ??

Loading ... Loading ...