Dalszy rozwój zespołu PA w SEC Newgate CEE

Informacja Prasowa - 26.05.2022
225

Trzech nowych konsultantów

Dalszy rozwój zespołu PA w SEC Newgate CEE

Nowym Senior Advisorem SEC Newgate CEE został Krzysztof Kępa, ekspert rynku elektro-energetycznego oraz sektora oil&gas. Dwóch kolejnych konsultantów to Piotr Górski, dotychczasowy analityk i redaktor prowadzący Res Publica Nova oraz Szymon Dziewięcki, tegoroczny zwycięzca Young Creative Cannes Lions.

SEC Newgate CEE stawia na rozwój kompetencji Corporate & Public Affairs – dziś ten zespół agencji to dwunastu konsultantów, specjalizujących się w różnych sektorach rynku. W skład tego grona wchodzi trzech konsultantów, których dołączenie nie zostało dotychczas ogłoszone:

KRZYSZTOF KĘPA, SENIOR ADVISOR

Ekspert w dziedzinie energetyki, zrównoważonego rozwoju i projektów infrastrukturalnych. Ma 14-letnie doświadczenie zawodowe związane ściśle z energetyką. Pracował w firmach energetycznych i consultingowych, specjalizujących się w doradztwie dla tego sektora.

Przed dołączeniem do SEC Newgate CEE w ramach departamentu strategii PGNiG zajmował się dostosowaniem grupy do wymogów polityki metanowej Unii Europejskiej, tworzył także strategię ESG firmy.

Przez ponad 7 lat był związany z PGE Polską Grupą Energetyczną. Kierując zespołem Public Affairs odpowiadał za analizę otoczenia biznesowego i regulacyjnego oraz kontakty
z kluczowymi interesariuszami w Polsce oraz na poziomie unijnym (zarówno w kraju, jak
i w Brukseli).

Jego doświadczenie obejmuje także pracę na stanowisku analityka biznesowego w EY, gdzie realizował projekty optymalizacyjne dla branży gazowej i paliwowej w całym łańcuchu wartości. Pierwsze kroki zawodowe stawiał w międzynarodowych kancelariach prawnych
w Warszawie, a następnie w sektorze gazowym w Wielkiej Brytanii.

Krzysztof Kępa ukończył prawo i politologię na Uniwersytecie Warszawskim oraz ekonomię polityczną na London School of Economics and Political Science (LSE). Jest także absolwentem programu Leadership Academy for Poland (LAP’17).

Krzysztof Kępa raportuje bezpośrednio do Sebastiana Hejnowskiego, CEO agencji.

PIOTR GÓRSKI, CONSULTANT

Od 11 lat związany ze światem mediów oraz organizacji pozarządowych – jako redaktor, autor, komentator i aktywista. Pisał m.in. w „Polityce” oraz „Res Publice Nowej”, której był wieloletnim redaktorem, a w latach 2018-2020 redaktorem prowadzącym miesięcznika online oraz rocznika w wersji papierowej tego pisma. Współpracował z Polityką Insight przy tworzeniu raportów. Komentował wydarzenia polityczne i społeczne w telewizji i radio, m.in. w Polsat News, TVP Info, Tok FM. W ramach Fundacji Res Publica zajmował się m.in. przemianami rynku mediów oraz walką z dezinformacją.  Prowadził również działania związane ze zmianami funkcjonowania sektora pozarządowego i organizował wydarzenia temu poświęcone, w tym we współpracy m.in. z Ambasadą Kanady i Ambasadą Zjednoczonego Królestw Niderlandów. Koordynował międzynarodowe wydarzenia, w tym m.in. organizowaną wspólnie z Instytutem Nauk o Człowieku w Wiedniu, Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, siecią europejskich czasopism kultury Eurozine oraz Fundację Res Publica konferencję „Mobilizing for the Commons” oraz program przeznaczony dla dziennikarzy i redaktorów z krajów Partnerstwa Wschodniego i Grupy Wyszehradzkiej. Prowadził również fundraising dla organizacji pozarządowych i instytucji kultury.

Z wykształcenia i z pasji historyk idei, ukończył studia w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW.

Piotr Górski dołączył do zespołu Urszuli Borzym (Senior Advisor).

SZYMON DZIEWIĘCKI, JUNIOR ACCOUNT EXECUTIVE

Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywał w agencji Lighthouse, gdzie wspierał zespół w obszarze komunikacji korporacyjnej prowadzonej dla firm biotechnologicznych. W przeszłości zapewniał także wsparcie dla instytucji finansowych w zakresie media relations oraz dla dużych przedsiębiorstw w procesach fuzji i przejęć.

Szymon Dziewięcki, student MISH na Uniwersytecie Warszawskim, jest założycielem Koła Naukowego Public Relations UW – największej w Polsce organizacji studenckiej zrzeszającej młodych specjalistów public relations. W tym roku, wspólnie z Ewą Grabek, zwyciężył w polskiej edycji konkursu Young Creatives Cannes.

W SEC Newgate CEE zajmuje się projektami dla sektora finansowego i branż ściśle regulowanych – wspiera w tym zakresie Bartłomieja Kupca (Senior Advisor).

Comments

comments

225
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...