Czy Polacy czują się doceniani w pracy? Ruszyło ogólnopolskie badanie „Indeks Doceniania”

Informacja Prasowa - 25.07.2018
52

Czy Polacy czują się doceniani w pracy? Ruszyło ogólnopolskie badanie „Indeks Doceniania”

Z badania „Fun at Work Survey”, przeprowadzonego przez HRM Institute na zlecenie AmRest, wynika, że docenianie jest jednym z najważniejszych atrybutów marki pracodawcy – wskazało je aż 94% ankietowanych. To ważny czynnik budowania kultury sprzyjającej zaangażowaniu i jednocześnie najprostsze narzędzie motywacji pozapłacowej. Badanie „Indeks Doceniania”, zorganizowane z inicjatywy Preeshare we współpracy z AmRest, Allegro, HRM Institute i Employer Branding Institute, ma sprawdzić siłę doceniania w miejscu pracy.

Docenianie a zaangażowanie

Chęć bycia docenionym to jedna z podstawowych ludzkich potrzeb, która dotyczy zarówno relacji prywatnych, jak i zawodowych. Pozytywna informacja zwrotna w formie pochwały, wyrazu uznania czy nagrody, to wyraźne potwierdzenie i akceptacja działań pracownika. Z kolei uznanie i pozytywne ocenienie czyjejś wartości, lub pracy tej osoby, jest ważne w procesie budowania zaangażowania pracowników, współpracowników, podwykonawców oraz partnerów biznesowych, ponieważ docenianie to jeden z najbardziej skutecznych sposobów tworzenia pozytywnych doświadczeń pracownika (ang. employee experience).

– Docenianie jest dla nas jednym z kluczowych elementów tworzenia radosnego miejsca pracy – mówi Katarzyna Zadrożna, Starszy Globalny Kierownik ds. Kultury i Komunikacji w AmRest, oraz dodaje: Zależy nam na tym, aby nasz zespół czuł, że to co robi jest zauważalne i ważne dla firmy. Z tego powodu w AmRest mamy wiele programów doceniania pracowników: zarówno o zasięgu lokalnym, jak i globalnym. Nagradzamy ambasadorów naszych wartości za m.in.: zaangażowanie, wdrażanie przełomowych rozwiązań czy wyjątkową efektywność.

Docenianie się opłaca

Docenianie pracowników ma bezpośrednie przełożenie na ich zaangażowanie i odczuwanie szczęścia w miejscu pracy. Z kolei ludzie czujący, że ich wysiłek jest zauważany i ceniony, chętnie angażują swoją energię w rozwój organizacji i jej partnerów. Natychmiastowa pozytywna informacja zwrotna w sytuacji dobrze wykonanej pracy to zastrzyk motywacji i zachęta do dalszego rozwoju. Istotne jest natomiast, aby pochwała była dzielona między pracownikami, ponieważ takie działanie buduje ducha zespołu, wzmacnia relacje i wspiera jego konstruktywne zachowania. Jak pokazało badanie „Fun at Work Survey”, docenienie w pracy jest dla wielu osób ważniejsze, niż atrakcyjne benefity.

– Tylko 37% pracowników przyznało, że jest szczęśliwych w pracy, co oznacza, że ponad połowa Polaków spędza ⅓ swojego życia na byciu nieszczęśliwymi. To całkiem sporo – powiedzielibyśmy nawet: alarmująco dużo. – mówi Kaja Gryciak, Employer Branding Manager w Emoloyer Branding Institute – Z tego powodu właśnie stworzyliśmy wcześniej raport, mający na celu zadbanie o obecność szczęścia w miejscu pracy („Cała Polska tworzy idealne miejsce pracy”), a teraz łączymy się z naszymi wspaniałymi współorganizatorami i partnerami, aby wspólnie zwrócić uwagę na to, jak ważne jest doceniani.

Czy Polacy potrafią doceniać?

Badanie „Indeks Doceniania” zostało zainicjowane, aby sprawdzić czy w polskich firmach istnieje nawyk doceniania pracowników. Szczególnie interesuje nas, jak często Polacy słyszą słowa uznania za dobrze wykonane zadanie, oraz czy oni sami zwykli dawać pozytywną informację zwrotną swoim współpracownikom. Te pytania to baza do wyciągania dalej idących wniosków, czyli: czy docenianie zespołu wpływa na ich zaangażowanie i poczucie szczęścia w pracy.

– W Preeshare wierzymy, że docenianie ma wielką moc – mówi Jakub Semerda, inicjator badania i jeden z założycieli platformy doceniania Preeshare – Chcemy pomagać pracodawcom budować kulturę doceniania w ich firmach i szerzyć tę ideę wśród pracowników. Zależy nam na tym, aby jak najwięcej organizacji rozumiało, jak doceniać pracowników i jak to zjawisko przekłada się na ich satysfakcję i efektywność. Dlatego zainicjowaliśmy badanie „Indeks Doceniania”, a do jego organizacji zaprosiliśmy Partnerów, którym ten temat jest bliski.

Aby wziąć udział w badaniu, należy wejść na stronę www.indeksdoceniania.pl i wypełnić krótką ankietę. Wyniki badania zostaną opublikowane w specjalnym raporcie i zaprezentowane podczas 10. edycji wydarzenia HR Camp w październiku. Biorąc udział w badaniu, możesz wygrać roczny dostęp do narzędzia monitorowania Internetu ufundowanego przez Brand24 lub jedną z 10 książek o tematyce okołobiznesowej.

Comments

comments

52
Komentarze
Sonda

Trzy organizacje branżowe: Związku Firm Public Relations, Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, Stowarzyszenia Agencji Public Relations jest dla rynku PR rozwiązaniem optymalnym ??

Loading ... Loading ...