Czy lekarze i pielęgniarki masowo opuszczają nasz kraj? ELA obala mity!

Informacja Prasowa - 17.05.2021
274

Czy lekarze i pielęgniarki masowo opuszczają nasz kraj? ELA obala mity!

Czy lekarze i pielęgniarki masowo opuszczają nasz kraj? ELA obala mity!

 

  • Trwają właśnie matury, a część uczniów nadal nie wie, jaką uczelnię lub jaki kierunek studiów wybrać. W podjęciu decyzji mogą pomóc im dane, które dostępne są dzięki nowoczesnemu systemowi opracowanemu przez ekspertów z Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB).
  • Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) dostarcza wiarygodnych informacji o sytuacji absolwentów polskich uczelni na rynku pracy. Dane te pochodzą z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i systemu POL-on. Informacje te udostępniane są wszystkim za darmo.
  • Dzięki systemowi ELA można w szybki i łatwy sposób uzyskać odpowiedzi na pytania, które są bardzo ważne dla planowania kariery zawodowej. Każdy może sprawdzić po jakich studiach zarabia się najwięcej, czy też po jakim kierunku najłatwiej znaleźć pracę.
  • ELA pozwala także obalać funkcjonujące w społeczeństwie mity. Od kilku lat dużo słyszy się, że lekarze i pielęgniarki po studiach masowo wyjeżdżają z Polski. Dane z ELA pokazały, że wcale tak nie jest.

 ELA rozwiewa wątpliwości

Profesor Mikołaj Jasiński, którego można uznać za ojca systemu ELA, zawsze powtarza, że narzędzie to jest spełnieniem naszych marzeń. Dzięki niemu możemy dowiedzieć się, co dzieje się z absolwentami polskich uczelni. Poznać ich losy na rynku pracy. W sposób, który jest stosunkowo łatwy, korzystając z wiarygodnych danych, które są gromadzone, a wcześniej nie były wykorzystywane w tym celu – mówi dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, ekspertka z Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB).

ELA umożliwia dostęp do danych, które pozwalają dowiedzieć się nieco więcej o tym, co dzieje się w otaczającym nas świecie. Dzięki systemowi możemy odpowiedzieć na pewne pytania, rozwiać wątpliwości czy zweryfikować schematy myślenia, które dotyczą nie tylko samego rynku pracy. Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych pozwala zweryfikować m.in. czy to prawda, że studenci opuszczający uczelnie skazani są na „śmieciówki” lub czy istnieje różnica w zarobkach kobiet i mężczyzn tuż po ukończeniu studiów.

Exodus lekarzy i pielęgniarek z Polski?

Eksperci z Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego postanowili także sprawdzić, czy faktycznie, zgodnie z powszechnym przekonaniem absolwenci kierunków medycznych, tj. lekarze i pielęgniarki opuszczają Polskę zaraz po studiach.

To bardzo częsty mit, który funkcjonuje w społeczeństwie. Sprawdziliśmy w systemie ELA, jak wygląda sytuacja pielęgniarek i lekarzy na rynku pracy po pięciu latach od uzyskania dyplomu. W przypadku absolwentów studiów I stopnia pielęgniarstwa i położnictwa, to procent miesięcy przepracowanych w Polsce wynosi 93. Podczas gdy dla porównania absolwenci innych kierunków studiów I stopnia przepracowują zaledwie 82 proc. miesięcy w kraju w tym okresie. W związku z czym widzimy, że pielęgniarki i położne częściej pracują w naszym kraju niż absolwenci innych kierunków. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku studiów magisterskich. Pielęgniarki i położne spędzają na pracy w kraju również 93 proc. czasu. Podczas gdy absolwenci pozostałych kierunków studiów II stopnia 85 proc. Zatem nic nie wskazuje na to, żeby pielęgniarki i położne wyjeżdżały z Polski. Co więcej, pracują częściej na etacie, czyli jest to forma zatrudnienia, która jest uznawana za bardziej preferowaną przez pracowników – mówi dr Marek Bożykowski, ekspert z Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB).

W przypadku lekarzy eksperci z OPI PIB w badaniach uwzględnili Polaków, którzy ukończyli studia medyczne na polskich uczelniach. W naszym kraju medycyna cieszy się dużym zainteresowaniem wśród studentów m.in. ze Szwecji, Norwegii, USA czy Arabii Saudyjskiej, którzy po zdobyciu dyplomu opuszczają Polskę. Ci obcokrajowcy nie zostali uwzględnieni w analizie.

Biorąc pod uwagę Polaków kończących medycynę i stomatologię, dane z systemu ELA pokazują, że 95 proc. miesięcy przepracowują oni w naszym kraju, w okresie pięciu lat od uzyskania dyplomu.  Dla porównania absolwenci innych studiów II stopnia i jednolitych magisterskich w danym okresie przepracowują 85 proc. miesięcy. Wynika z tego jasno, że mit, iż lekarze uciekają po studiach za granicę jest absolutnie nieprawdziwy – dodaje dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak.

System OPI PIB wzorem dla innych państw

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych to jedyne w Polsce rozwiązanie, które służy systemowym analizom danych administracyjnych. Bazuje on na danych, które już od dawna gromadzone są w administracji publicznej. ELA czerpie dane z innego systemu rozwijanego również w OPI PIB, czyli z POL-onu oraz wykorzystuje informacje z ZUS. Wszystkie dane przetwarzane przez system są zanonimizowane oraz wdrożone zostały odpowiednie mechanizmy, które gwarantują bezpieczeństwo.

– Zdaniem Komisji Europejskiej system OPI PIB jest jednym z najbardziej zaawansowanych w Europie. Wiele osób z całego świata, które są odpowiedzialne za analogiczne analizy, sięga do naszych rozwiązań. Uznawane są one jako wzorcowe. Jako pewną innowację wprowadziliśmy w Polsce względne wskaźniki dotyczące zarobków i bezrobocia. Szwedzi nie korzystali z nich do tej pory, ale uczą się od nas i chcą to zrobić. ELA jest takim naszym towarem eksportowym. Warto dodać, że zawiera on dane dotyczące całej populacji absolwentów, ze wszystkich polskich uczelni. Do tej pory w systemie przetwarzane są informacje o prawie dwóch milionach absolwentów i z roku na rok ta liczba rośnie – mówi dr inż. Jarosław Protasiewicz, dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego (OPI PIB).

System ELA jest stale rozwijany. W najbliższych latach rosnąć będzie oczywiście liczba badanych, w miarę jak monitoringiem obejmowane będą kolejne roczniki absolwentów. Planowane jest także rozszerzenie zakresu informacji zbieranych w ramach systemu ELA o dane dotyczące aktywności zawodowej studentów. Prowadzony będzie także monitoring losów zawodowych oraz naukowych doktorantów i osób ze stopniem doktora. System jest bardzo nowoczesny i przyjazny dla użytkownika. Posiada narzędzia pozwalające m.in. na generowanie raportów, rankingów i infografik, zgodnie z potrzebami użytkownika. Dostępna jest także darmowa aplikacja na urządzenia mobilne.

System został stworzony i jest rozwijany przez Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN).

System dostępny jest po adresem: www.ela.nauka.gov.pl.

Zapraszamy także do obejrzenia trzeciego odcinka Akademii OPI PIB, na kanale YouTube instytutu, gdzie eksperci OPI PIB prezentują system ELA: https://www.youtube.com/watch?v=PTpdLyZkzMA.

 

Akademia OPI PIB

Proaktywny projekt popularyzujący naukę z udziałem ekspertów i badaczy z Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu Badawczego. Jego celem jest budowanie kultury dzielenia się wiedzą, możliwości wymiany doświadczeń i dalszego rozwoju kompetencji na polu nowych technologii. Podcasty udostępniamy na kanale YouTube OPI PIB i dotyczą takich obszarów wiedzy jak informatyka techniczna i telekomunikacja oraz nauki socjologiczne. Każdy odcinek to zbiór angażujących historii, dobrych praktyk i inspirujących case studies.

 

Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB)

Interdyscyplinarny instytut naukowy i lider w tworzeniu oprogramowania systemów informatycznych dla polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Posiada wiedzę o prawie każdym polskim naukowcu, jego projektach czy aparaturze badawczej. Gromadzi, analizuje i tworzy informacje o sektorze badań i rozwoju, wpływając tym samym na kształt polskiej polityki naukowej. OPI PIB tworzy inteligentne systemy informatyczne dla sektora publicznego oraz wykorzystywane w celach komercyjnych.

Główne obszary badań prowadzonych w instytucie to: algorytmy uczenia maszynowego, algorytmy przetwarzania języka naturalnego, analiza sentymentu, sieci neuronowe, odkrywanie wiedzy z danych tekstowych, interakcja człowiek-komputer (HCT), systemy komputerowego wspomagania decyzji, sztuczna inteligencja.

W działalności badawczej OPI PIB stawia na interdyscyplinarność. Instytut prowadzi badania
w siedmiu laboratoriach skupiających specjalistów z wielu dziedzin. Poza ekspertami od technologii informatycznych
w zespole OPI PIB pracują ekonomiści, socjologowie, prawnicy, statystycy i psychologowie. Konfrontacja różnych podejść naukowych sprzyja dogłębnej analizie zagadnień badawczych i napędza innowacyjność.

https://opi.org.pl/

Comments

comments

274
Komentarze
Sonda

Trzy organizacje branżowe: Związku Firm Public Relations, Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, Stowarzyszenia Agencji Public Relations jest dla rynku PR rozwiązaniem optymalnym ??

Loading ... Loading ...