Czujniki pomiaru powietrza dla 160 szkół metropolii Poznań

Redakcja PR - 31.10.2018
251

INEA zainstaluje w szkołach czujniki, komputery oraz monitory informujące o jakości powietrza

Mierniki czystości powietrza pojawią się w 160 szkołach metropolii Poznań. Rozstrzygnięto przetarg na ich montaż. Jego zwycięzca – firma INEA zainstaluje w szkołach czujniki, komputery oraz monitory pokazujące wyniki pomiarów. Przetarg ogłoszony i rozstrzygnięty przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań obejmuje również przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej.

Z czterech oferentów najkorzystniejsze warunki zaproponowała INEA, lider usług telekomunikacyjnych w Wielkopolsce. Firma zamontuje w 160 placówkach system składający się z miernika zanieczyszczenia zainstalowanego na zewnątrz szkoły oraz instalowanych wewnątrz – monitora informacyjnego i komputera. Pierwsze systemy pomiarowe będą gotowe w terminie 4 tygodni od dnia podpisania umowy. Montaż wszystkich zestawów powinien się zakończyć w ciągu trzech miesięcy. Wyniki pomiarów trafią na stronę projektu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej: esa.nask.pl.

W ramach projektu, wspólnie z NASK (Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa – Instytut Badawczy), przeprowadzone zostaną warsztaty edukacyjne dla uczniów, rodziców, nauczycieli i lokalnej społeczności. Prowadzący zajęcia, organizowane w okresie grzewczym, przedstawią temat przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza w gminach metropolii. Dodatkowym wsparciem będą materiały edukacyjne przygotowane przez INEA – spot radiowy i telewizyjny oraz dedykowane ulotki i plakaty.

„Czyste powietrze to priorytet dla nas wszystkich. Oprócz konkretnych działań – musimy edukować. Rozpoczynamy współpracę ze szkołami” – mówi Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań – „W placówkach oświatowych realizowany będzie specjalny program edukacyjny dla dzieci i młodzieży. Ważne jest też kształtowanie świadomości ich rodziców. Liczymy, że lokalne stacje pomiarowe będą dla nich czynnikiem mobilizującym do zmiany przyzwyczajeń i większej troski o środowisko w codziennym życiu” – dodaje.

Projekt potrwa trzy lata. INEA wyceniła jego realizację na 1 268 179,20 zł brutto.

„Środki, które Stowarzyszenie przeznacza na realizację tego projektu są znaczne, ale skala problemu jest też ogromna. Zanieczyszczone powietrze wywołuje alergie, choroby układu oddechowego, układu krążenia, przyczynia się do rozwoju nowotworów. Celem realizacji tego działania jest uświadomienie mieszkańcom skali problemu. Za stan czystości powietrza odpowiedzialni w dużej części jesteśmy my sami” – mówi Starosta Poznański Jan Grabkowski, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

INEA dostarczy systemy pomiarowe dla 160 szkół ulokowanych na terenie metropolii Poznań.

„Wygrana w tym projekcie bardzo nas cieszy. Ochrona środowiska i naszego zdrowia, a przede wszystkim zdrowia naszych dzieci jest dla nas bardzo ważna. Jeśli technologia może to wspierać, to jesteśmy bardzo zainteresowani takimi inicjatywami. Jestem przekonany, że uruchomienie monitoringu jakości powietrza w szkołach doprowadzi do zmiany sposobu myślenia oraz przyzwyczajeń nie tylko dzieci, ale też dorosłych” – komentuje Michał Bartkowiak, Chief Operating Officer INEA.

Wielkości mierzone przez system zostaną uśrednione w określonych okresach pomiarowych i raz na 5 minut przesłane do centralnego serwera. Dzięki wykorzystaniu sieci Wi-Fi oraz Ethernet dane transmitowane będą w sieciach poszczególnych szkół. Serwer zbierze dane i opracuje statystyki. Podstawową, prezentowaną także w Internecie, informacją będzie średnia krocząca z ostatnich 60 minut pomiaru, odświeżana co 5 minut. Dane prezentowane będą też na ekranach informacyjnych rozmieszczonych w szkołach, gdzie wzbogacą je treści edukacyjne opracowane przez INEA.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań jest pierwszym tego rodzaju metropolitalnym projektem w kraju. Prowadzony jest we współpracy z Naukową Akademicką Siecią Komputerową – Instytutem Badawczym (NASK). Instytut realizuje ogólnopolski projekt pn. Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA).

Comments

comments

251
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...