CSR istotny jak nigdy wcześniej – XX Kongresu PR

Informacja Prasowa - 18.06.2020
16

CSR istotny jak nigdy wcześniej - XX Kongresu PR

CSR istotny jak nigdy wcześniej
O biznesie odpowiedzialnym społecznie eksperci będą dyskutować podczas XX Kongresu PR.

 Jak podaje raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”,  w ubiegłym roku o około 10% zwiększyła się liczba działań CSR podejmowanych przez polskie przedsiębiorstwa. Rok 2020 postawił przed biznesem nowe wyzwania. Mobilizacja wielu firm i zaangażowanie się w pomoc służbie zdrowia w walce z COVID-19 pokazały, jak ważne jest dla nich wspólne dobro. O tych i innych tematach będziemy rozmawiali podczas XX Kongresu Public Relations w Rzeszowie.

W ostatnich tygodniach obserwowaliśmy wiele oddolnych inicjatyw lokalnego biznesu w postaci dostarczania posiłków pracownikom służby zdrowia, masowej produkcji maseczek i przyłbic ochronnych, organizowania akcji społecznych mających na celu zebranie środków finansowych na rzecz walki z COVID-19, a także przekazywania szpitalom funduszy przez różnego rodzaju organizacje. Pokazało to, że polskie przedsiębiorstwa są odpowiedzialne społecznie. – Zmiany zachodzące w społeczeństwie, a tym samym w CSR, są wielowymiarowe. W ostatnich latach prospołeczne działania firm skupiają się na temacie ochrony środowiska naturalnego. W tym roku, ze względu na obecną sytuację, biznes otoczył szczególną troską środowisko medyczne. Dla nas zasada zawsze była prosta – im więcej dajemy, tym więcej otrzymujemy w zamian. To, jak postrzegana jest firma, ma bezpośrednie przełożenie na jej funkcjonowanie – wyjaśnia Aida Bella, Rzecznik Prasowy Totalizatora Sportowego, Partnera Strategicznego Kongresu Profesjonalistów Public Relations. 

CSR a komunikacja

Niezależnie od tego, w jakich obszarach CSR jest wdrażany, z punktu widzenia interesu organizacji ważny jest sposób komunikacji tego typu działań z otoczeniem. Społeczna odpowiedzialność biznesu wpływa bowiem zarówno na funkcjonowanie przedsiębiorstwa – poprzez pozytywne postrzeganie firmy przez otoczenie biznesowe i interesariuszy, jak i na jej wyniki finansowe. Ta korelacja zauważana jest przez inwestorów, co pokazało badanie „Decyzje inwestycyjne a społeczna odpowiedzialność firm” przeprowadzone przez Deloitte i GPW. Ponad 62% respondentów wskazało, że działania podejmowane przez spółki w sferze odpowiedzialności społecznej mogą przekładać się w sposób wymierny na ich wyniki finansowe.

 Mając na uwadze powyższe, zauważalna jest również zmiana dotycząca pogłębiania kompetencji w zakresie CSR specjalistów ds. public relations. Jeszcze w latach 2016-2017 najważniejszymi obszarami dla PR-owców w budowie wizerunku i relacji z otoczeniem były media relations (średnia 4,70), zarządzanie kryzysowe (średnia 4,69) i e-PR (średnia 4,43). Dla CSR średnia była istotnie niższa i wynosiła 4,09, co pokazało badanie kondycji branży przeprowadzone w 2017 r. przez zespół badawczy Exacto Sp. z o.o. W przywołanym okresie specjaliści z branży ogólnie nie dostrzegali potrzeby poszerzania umiejętności w obszarze komunikacji i prowadzenia działań CSR. W 2016 roku podczas badania ewaluacyjnego przeprowadzonego podczas Kongresu Profesjonalistów Public Relations nikt z ankietowanych nie wskazał CSR jako obszaru, któremu powinna być poświęcona jedna z jego przyszłych edycji. Wyraźna zmiana nastąpiła w 2018 roku. W analogicznym badaniu, społeczna odpowiedzialność biznesu była wskazana przez 17% respondentów, zaś w 2019 już 2/5 ankietowanych (40%) wskazało, że to tematyka dotycząca CSR jest tą, która powinna zostać poruszona w trakcie kolejnej odsłony największego wydarzenia PR w Polsce. Dlatego też drugi dzień XX Kongresu Profesjonalistów Public Relations zostanie poświęcony zagadnieniu społecznej odpowiedzialności biznesu. W ramach wydarzenia odbędzie się między innymi debata pn. „CSR – wyzwania XXI wieku” pod patronatem ORANGE Polska.

– Społeczna odpowiedzialność biznesu jest coraz lepiej rozumiana przez firmy stając się ważnym elementem ich strategii biznesowych, polityk HR, relacji z klientami i dostawcami, programów społecznych i środowiskowych. Wyzwaniem staje się połączenie tych wszystkich działań w jedną spójną całość, aby zapewnić firmie zrównoważony rozwój – maksymalizujący jej pozytywny wpływ na otoczenie a minimalizujący ten negatywny – mówi Monika Kulik, Ekspert ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu ORANGE Polska.

Jakie wyzwania staną przed skuteczną działalnością CSR? Czy zacznie on wykorzystywać nowe środki przekazu, np. influencerów? Czy w przyszłości przyniesie firmom więcej szkód niż korzyści? Na te oraz szereg innych pytań już za 3 miesiące odpowiedzą prelegenci XX Kongresu Profesjonalistów Public Relations, który odbędzie się w Rzeszowie w dniach 24-25 września 2020 roku.

Zgłoszenia na kongres przyjmowane są za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego na stronie www.kongresprofesjonalistow.pl w zakładce zgłoszenia. Można tam również znaleźć szczegółowy harmonogram wydarzenia oraz pełną listę prelegentów.

Organizatorem Kongresu Profesjonalistów Public Relations jest Newsline sp. z o.o. Współorganizatorem jest Instytut Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Partner merytoryczny Kongresu:
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego

Comments

comments

16
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...