Co to jest chatbot – podstawy

Redakcja PR - 15.03.2019
275

Co to jest chatbot - podstawy

Chatbot

Chatbot (chatterbot lub linguabot) – program komputerowy, którego zadaniem jest prowadzenie konwersacji przy użyciu języka naturalnego bądź interfejsu tekstowego i sprawianie wrażenia inteligentnego. Zabieg ten ma na celu oszukanie rozmówcy, tak aby myślał, iż rozmawia on z żywym człowiekiem. Chatboty często używane są na stronach internetowych jako interaktywne, wirtualne postacie, zastępujące żywych konsultantów, odpowiadając na pytania z zakresu usług i działalności danej firmy. Pojęcie chatbota ściśle wiąże się ze sztuczną inteligencją.

Nazwa ‚chatterbot’ została po raz pierwszy użyta przez Michaela Mauldina, twórcę Verbota w 1994 roku.

Historia

Rozwój chatbotów został zainspirowany w 1950 roku przez Alana Turinga. Turing zaproponował test, mający pośrednio udowodnić inteligentne zdolności maszyny dzięki skutecznemu udawaniu człowieka w rozmowie poprzez terminal tekstowy. Najpopularniejszym klasycznym chatbotem jest ELIZA zaprojektowana w 1966 roku przez Josepha Weizenbauma jako program symulujący psychoanalityka, który parodiował terapeutę, często powtarzając, w formie pytań, kwestie wypowiedziane przez rozmówcę. Innym znanym historycznym botem jest PARRY, stworzony w 1972 roku, symulujący człowieka chorego na schizofrenię paranoidalną.

Rozwój komputerów i internetu przyczynił się do znacznego wzrostu liczby programów do konwersacji z komputerem. Jednym z najważniejszych corocznie przeprowadzanych testów Turinga jest konkurs o Nagrodę Loebnera, w którym w ostatnich latach najlepsze wyniki uzyskiwały takie boty, jak ALICE i Jabberwacky.

Polskojęzycznymi chatbotami są np. Ania działająca na stronie firmy IKEA, Król Stanisław August Poniatowski na stronie Mennicy Polskiej, Radek na stronie Polskiego Radia Euro.

Sposób działania

Najprostsze chatboty posługują się stałą bazą wiedzy złożoną ze słów kluczowych i przypisanych im komunikatów, które wysyłają w odpowiedzi użytkownikowi, gdy w jego tekście znajdą dane słowo. Przykładowy prosty czatbot dostając pytanie „Jaka jest u ciebie pogoda?” mógłby odpowiadać komunikatem „Jest bardzo słonecznie” przypisanym do słowa „pogoda”. Inną metodą używaną przez bota ELIZA jest nieznaczna zamiana wiadomości otrzymanej i odesłanie jej z powrotem. Przykładowo, jeśli rozmówca wysyła „Nie jest dobrze”, program może łatwo zamienić to na pytanie „Dlaczego nie jest dobrze?” i odesłać. Takie sposoby są często wystarczające, aby ludzi, którzy nie są świadomi rozmowy z komputerem i nie znają tego typu programów, zainteresować na tyle, by utrzymali rozmowę przynajmniej przez krótki czas.

Bardziej zaawansowane chatboty poszerzają swoją bazę wiedzy w trakcie kolejnych rozmów. Wykorzystują zaawansowane analizatory składniowe do analizy otrzymanych wiadomości, korzystające z wiedzy z dziedziny analizy języka naturalnego i algorytmy uczenia maszynowego

O chatbotach w pracy HR przeczytacie Państwo również tu

.

Comments

comments

275
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...