Branża public relations – zmiany, szanse, wyzwania

Informacja Prasowa - 19.08.2021
122

Branża public relations – zmiany, szanse, wyzwania Kongres Profesjonalistów PR już we wrześniu – zapisy wciąż trwają

Branża public relations – zmiany, szanse, wyzwania

Kongres Profesjonalistów PR już we wrześniu – zapisy wciąż trwają

Badania agencji Exacto z 2020 roku poświęcone między innymi problemowi zmian, jakie dokonują się w branży public relations wykazały, że zapotrzebowanie na usługi digital PR dynamicznie wzrasta. Eksperci wskazywali, że digital PR i zarządzanie kryzysowe to dwa kluczowe obszary, którymi interesują się obecnie ich klienci. Dlatego właśnie XXI Kongres Profesjonalistów Public Relations, który odbędzie się już 16 i 17 września w Rzeszowie, w Hotelu Bristol będzie w stopniu istotnym poświęcony tej problematyce.

Pandemia COVID-19 i związane z nią działania prewencyjne takie jak lockdowny, liczne obostrzenia, przejście na pracę zdalną oraz rosnąca popularność zakupów online znacząco wpłynęły na intensyfikację aktywności w Internecie. Z raportów DateReportal z lat 2020-2021 wynika, że liczba użytkowników sieci w Polsce wzrosła o blisko 2 mln (1,99 mln) w porównaniu do roku 2019. Nasilenie aktywności internautów sprawia, że podmioty, które chcą dotrzeć do klientów, zdobyć i utrzymać ich zaufanie oraz zbudować z nimi długoterminowe relacje, muszą przenieść swoją komunikację do sieci. Specjaliści branży bazują na doświadczeniu własnym, jednak muszą też szukać nowych rozwiązań, korzystać z najnowszych narzędzi oraz technik przekazu, a czasem improwizować. O zmianach jakie wymusiła pandemia oraz związanych z nimi konsekwencjach w trakcie wydarzenia będą dyskutować m.in. Szymon Sikorski, CEO agencji Publicon, Sebastian Bykowski, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny PRESS-SERVICE Monitoring Mediów oraz Paweł Bylicki, CEO agencji Public Dialog. Wezmą oni udział w debacie zatytułowanej COVID-19 – zmiany wymuszone, konieczne. Wyzwania dla branży public relations.

Powszechny dostęp do Internetu sprawia, że każdy podmiot ma możliwość zbudowania wizerunku i rozwoju swojej marki, niezależnie od jej wielkości czy budżetu jakim dysponuje. Dziś bardzo szybko można dotrzeć z przekazem do dużej liczby użytkowników sieci, na przykład poprzez tweety, posty w formie wideo lub ikonografiki publikowane na Facebooku czy Instagramie, które przejmują coraz częściej jedną z ról jaką dotychczas miały informacje prasowe. Kiedy w 2019 r. zespół badawczy Exacto przeprowadzał badania na grupie 253 ekspertów public relations nt. wykorzystania przekazów wizualnych (zawierających obrazy a nie tylko tekst) stosowanych w pracy PR-owca, ponad 83% respondentów odpowiedziało, że użycie przez nich obrazów i wideo w komunikacji istotnie wzrosło na przestrzeni dwóch lat poprzedzających analizę – podkreśla Dariusz Tworzydło, Prezes Exacto i pomysłodawca oraz organizator Kongresu. Z kolei Sebastian Bykowski, Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Generalny PRESS-SERVICE Monitoring Mediów dodaje: Regularny wzrost znaczenia digital PR obserwujemy już od pewnego czasu. Wraz ze zwiększeniem popularności mediów społecznościowych oraz powszechnym dostępem do sieci, firmy stopniowo zaczęły przenosić swoją komunikację do internetu. Pandemia przyspieszyła ten proces, ale nie stanowi głównego bodźca całego zjawiska. Podczas XXI edycji Kongresu Profesjonalistów Public Relations opowiem o sile Digital PR-u oraz o tym jak z niej korzystać, optymalizując budżet.

Nowe trendy w komunikacji oprócz licznych możliwości mogą stanowić też niebezpieczeństwo dla wizerunku firm i marek. W badaniach agencji Exacto z 2017 r. respondenci z firm będących liderami rynku jako główną przyczynę kryzysów wskazali Internet, z wyszczególnieniem plotek, nieprawdziwych informacji oraz świadomych ataków użytkowników sieci. Temat zarządzania kryzysowego jest wciąż wskazywany jako kluczowy w pracy PR-owca i ten, w którym specjaliści chcą poszerzać swoją wiedzę. Dlatego prelegenci tegorocznej edycji wydarzenia podzielą się swoją widzą o zarządzaniu kryzysowym w sieci. Poruszone zostanie m.in. zjawisko hejtu, jako jedna z głównych przyczyn kryzysu. Debatę Hejt – zjawisko powszechne. O niełatwej sztuce (nie)reagowania z udziałem ekspertów, m.in. Wojciecha Jabczyńskiego, Rzecznika Orange Polska oraz Marka Kacprzaka, specjalisty ds. komunikacji, poprowadzi Adam Łaszyn, Prezes Zarządu ALERT MEDIA Communications.

XXI edycja Kongresu Profesjonalistów Public Relations odbędzie się w formule hybrydowej. Uczestnicy mogą wybrać jedną z dwóch opcji uczestnictwa: stacjonarnie lub za pomocą transmisji online. Zapisów można nadal dokonywać na stronie: https://kongresprofesjonalistow.pl/zgloszenia/

Comments

comments

122
Komentarze
Sonda

Trzy organizacje branżowe: Związku Firm Public Relations, Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, Stowarzyszenia Agencji Public Relations jest dla rynku PR rozwiązaniem optymalnym ??

Loading ... Loading ...