Branża call center walczy o wizerunek zawodu telemarketera – raport PRESS SERVICE monitoring mediów

Informacja Prasowa - 17.06.2016
110

Media specjalistyczne i branżowe są przychylniejsze telemarketerom niż źródła ogólnoinformacyjne czy blogi.

Wynika z analizy medialnej branży call center i telemarketingu, przygotowanej przez „PRESS-SERVICE Monitoring Mediów” na zlecenie Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego. Cieniem na wizerunku zawodu telemarketera kładą się doniesienia o nieuczciwych praktykach niektórych firm, chętnie podchwytywane przez media.

Badaniem objęto publikacje z prasy, internetu, radia i telewizji, jakie ukazały się w 2015 roku. Wyniki raportu przedstawiono podczas gali podsumowującej konkurs Telemarketer Roku, która odbyła się 16 czerwca br.

Zagadnienia telemarketingu i telemarketera poruszono w 2768 informacjach, które wygenerowały dotarcie na poziomie 1,4 mld potencjalnych kontaktów z odbiorcami. Ekwiwalent zweryfikowany* materiałów wyniósł 3,4 mln zł. Zdecydowana większość doniesień miała neutralny wydźwięk (86 proc.), 9 proc. materiałów prezentowało temat w negatywnym kontekście, a 5 proc. było nacechowanych pozytywnie.

Przekaz zdominowały informacje dotyczące branży (26 proc.) oraz zawodu telemarketera (24 proc.). 19 proc. dotyczyło ofert pracy, a 18 proc. traktowało o telemarketingu jako działalności firmy. W pozostałych 13 proc. poruszano zagadnienia prawne. Informacje na temat branży telemarketingu pojawiały się nie tylko w mediach specjalistycznych, ale i ogólnoinformacyjnych. W tym obszarze tematycznym analitycy odnotowali również największy odsetek materiałów o wydźwięku pozytywnym. Z kolei wśród publikacji dotyczących zawodu telemarketera wystąpił wyraźny odsetek nacechowanych negatywnie (16 proc.). Jednak najsilniej wydźwięk ten zaznaczył się w kontekście zagadnień prawnych (33 proc.).

wykres_1_call_center_i_telemarketing_w_mediach_w_2015_roku

Wykres 1. Top 20 najaktywniejszych mediów – liczba i wydźwięk publikacji na temat telemarketingu i telemarketera w 2015 roku

Najwięcej informacji na temat telemarketingu i telemarketera zamieściły w analizowanym okresie dwa serwisy: Outsourcingportal.pl oraz Callcenternews.pl. Za sprawą publikowanych ofert pracy na podium znalazł się również regionalny portal Tubabrzegu.pl. Doniesienia z dwóch pierwszych źródeł dotarły do wąskiego, ale specjalistycznego grona osób. Znacznie większy zasięg osiągnęły materiały zamieszczone przez biznes.onet.pl. W mediach specjalistycznych częściej niż w innych wyraźnie zauważalny jest przychylny telemarketerom przekaz.

– Ciekawym jest, że więcej pozytywnych cech profesji zauważały media specjalistyczne oraz ekonomiczne – komentuje Filip Machajewski, analityk mediów „PRESS-SERVICE Monitoring Mediów”. – Gorszy wizerunek zawodu wyłaniał się z mediów ogólnoinformacyjnych oraz wpisów na blogach. Spora część informacji negatywnych dotyczyła publikacji o zmianach w prawie konsumenckim, w których telemarketerów przedstawiano często jako natrętnych i niechcianych rozmówców. Media branżowe częściej aniżeli inne przedstawiały zawód jako dobrą podstawę do przyszłej kariery handlowca, czy marketingowca.

Internet najaktywniejszym źródłem informacji o call center

Na temat branży call center w roku 2015 opublikowano 7299 informacji. Największy udział w przekazie miały publikacje z internetu – 83 proc. (6063 materiały). 15 proc. stanowiły materiały prasowe. Radio i telewizja poświęciły tematowi mało uwagi – zaledwie 167 doniesień (2 proc.). Miesiącem największego zainteresowania mediów tematem był kwiecień.

wykres_2_call_center_i_telemarketing_w_mediach_w_2015_roku

Wykres 2. Zasięg publikacji na temat call center w 2015 roku oraz ich liczba w każdym z województw

Większość informacji o call center ukazała się w mediach ogólnopolskich – 58 proc. Wśród źródeł regionalnych najczęściej temat ten podejmowano w województwach pomorskim – 364, mazowieckim – 331, kujawsko-pomorskim – 302, śląskim – 299 i dolnośląskim – 262. Najmniej uwagi zagadnieniu poświęciły media z województw opolskiego – 43, świętokrzyskiego – 43 i lubuskiego – 44.

Źródła ekonomiczne z największym zasięgiem

Pod względem profilu mediów największy udział w przekazie na temat call center miały media regionalne, co świadczy o dużej popularności zagadnienia. W źródłach specjalistycznych ukazało się 2,3 tys. informacji. 1,2 tys. materiałów opublikowały media ekonomiczne, 0,5 tys. ogólnoinformacyjne, 0,1 – lifestylowe, a 0,06 odnotowano na blogach. Jednak to nie media o profilu regionalnych wygenerowały największe dotarcie, a źródła ekonomiczne – wynik ten wyniósł aż 1,4 mld potencjalnych kontaktów odbiorców z informacjami. Duży zasięg miały również materiały z mediów o profilu ogólnoinformacyjnym – 1 mld.

W czołówce Top 20 najaktywniejszych mediów znalazły się portale specjalistyczne Forumcallcenter.pl (167 informacji), Outsourcingportal.pl (142), Callcenternews.pl (105). Największym dotarciem spośród topowej dwudziestki mogły poszczycić się jednak portale ekonomiczne: Biznes.onet.pl – 346 ml, Bankier.pl – 222 mln oraz Finanse.wp.pl – 220 mln.

Łącznie wszystkie informacje na temat call center w 2015 roku mogły wygenerować dotarcie na poziomie 3,1 mld potencjalnych kontaktów. Najwyższy zasięg – aż 2,9 mld należał do źródeł internetowych, 81 mln pochodziło z radia, a 36 mln z prasy. Emisje telewizyjne przyniosły kolejne 12 mln kontaktów. Szacunkowy ekwiwalent reklamowy publikacji wyniósł 52 mln zł.

* Ekwiwalent zweryfikowany – wartość stanowiąca koszt umieszczenia w danym medium reklamy, z uwzględnieniem udziału procentowego analizowanego podmiotu w zmonitorowanej informacji

** Ekwiwalent szacunkowy – to wartość stanowiąca koszt umieszczenia w danym medium reklamy o takiej samej powierzchni jak zmonitorowana informacja

 

Comments

comments

110
Komentarze
  • Swatka

    Mam wrazenie, ze badanie to nie dotyczy wizerunku, lecz wzmianek o liczbie publikacji związanych z branżą call center. A niewazne, ile jest publikacji, ale ich zasięg i wydźwięk. Niektorzy z tej listy docierają z jednym artykulem do 200-300 osób i są to zawsze artykuły pozytywne, bo pisane przez osoby związane z branzą, ktore z niej zyją. W raporcie zbadano slowo kluczowe „call center”, natomiast jest wiele artykułow w mediach, ktore traktują o branzy contact center, lecz slowo to w nich nie wystepuje. Przykladem wspomniany portal branzowy ccnews.pl, ktory dziennie publikuje nawet kilka materialow na ten temat. Ja sama rocznie publikuję kilkadziesiąt artykułow na ten temat (obsługa klienta, telemarketing, social media w obsludze klienta itd, nie uzywając slowa call center, choć artykuły dotycza tego tematu. Uwazam, ze rozsądne byloby a/ wykluczyć portale branzowe z badania, b/poszerzyć zakres slów kluczowych o te związane z haslem głównym call/contact center c/badać komentarze, bo one odzwierciedlają rzeczywiste postrzeganie branzy przez konsumentów.

Sonda

Trzy organizacje branżowe: Związku Firm Public Relations, Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, Stowarzyszenia Agencji Public Relations jest dla rynku PR rozwiązaniem optymalnym ??

Loading ... Loading ...