Brak autoryzacji przestanie być przestępstwem. Zmiana przepisów prawa prasowego

Redakcja PR - 13.09.2017
198

Brak autoryzacji przestanie być przestępstwem. Zmiana przepisów prawa prasowego

We wtorek sejmowa komisja kultury i środków przekazu przyjęła rządowy projekt nowelizacji prawa prasowego. Zmiany dotyczą przede wszystkim prawa do autoryzacji – jej brak przestaje być przestępstwem, a staje się wykroczeniem, zagrożonym karą grzywny do 5 tys. zł.

Zmiana przepisów prawa prasowego wynika z wyroku Europejskiego Trybunału w Strasburgu z 2011 roku w sprawie Jerzego Wizerkaniuka. Redaktor naczelny „Gazety Kościańskiej” złożył skargę do Trybunału po tym, jak krajowe sądy podtrzymały decyzję o uznaniu go winnym opublikowania w 2003 roku nieautoryzowanego wywiadu z Tadeuszem Mylerem, ówczesnym posłem SLD.

Problem polegał na tym, że Myler wysłał do redakcji pisemną rezygnację z prawa do autoryzacji wywiadu, co polskie sądy zlekceważyły. Europejski Trybunał Praw Człowieka, po rozpatrzeniu skargi, zasądził na rzecz Wizerkaniuka odszkodowanie od Skarbu Państwa w kwocie 8 tys. euro. Dodatkowo Trybunał stwierdził, że:

„Nie można karać dziennikarza za publikację nieautoryzowanego wywiadu, a przepisy polskiego prawa prasowego odbiegają od standardów obowiązujących w demokratycznym społeczeństwie”.

Efektem wyroku Europejskiego Trybunału w Strasburgu jest obecna zmiana przepisów. Przede wszystkim zmieniona zostaje kwalifikacja czynu – niedopełnienie obowiązków w prawie do autoryzacji przez dziennikarza staje się wykroczeniem, a nie przestępstwem, za które grozi pozbawianie wolności.

Dodatkowo zmiany wprowadzają czas na autoryzację – do 6 godzin dla dzienników i portali internetowych oraz do 24 godzin dla czasopism. Oznacza to, że jeśli dziennikarz po tym czasie nie otrzyma informacji zwrotnej na przesłany do autoryzacji tekst, to uznaje go za zaakceptowany.

Nowe prawo prasowe nakłada również na dziennikarza obowiązek informowania rozmówcy o prawie do autoryzacji, jeśli dosłownie zacytuje jej wypowiedź. Osoba udzielająca informacji musi jednak niezwłocznie po rozmowie poinformować dziennikarza, że chce skorzystać z prawa do autoryzacji.

Aktualizacja przepisów ma umożliwić dziennikarzom wykonywanie swojej pracy bez blokowania publikacji wywiadów oraz artykułów z powodu braku autoryzacji. Przepisy liberalizują więc zasady pracy dziennikarskiej. Okres wejścia przepisów w życie ustalono na 14 dni od daty ich ogłoszenia.

Comments

comments

198
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...