Big Data jako narzędzie dla strategii komunikacji firmy

Redakcja PR - 29.11.2016
152

Używanie Big Data pozwoli na osiągnięcie przewagi nad konkurencją

Używanie Big Data by poprawić pozycję firmy i wyróżnić się wśród innych może pozwolić na osiągnięcie niebagatelnej przewagi.

Zarówno pojedyncze osoby, jak i całe firmy narażone są na utonięcie w bezkresnym morzu informacji. Jak wydobyć z nich to, co wartościowe, nie dając się przytłoczyć a jednocześnie wnieść swoją treść i zostać zauważonym? Wyzwaniem strategii komunikacyjnych jest nie tylko rozwijanie samego informowania, ale przede wszystkim wiedzy, dzięki której zyska się wiarygodność oraz znajdzie to, co istotne.

W tym kontekście warto zauważyć, że 98% światowych informacji jest przechowywanych cyfrowo – w związku z tym znaczenie Big Data będzie nieustannie rosło. Dziś jest włączane nie tylko w zarządzanie biznesem, ale i inne dyscypliny, jak właśnie komunikacja. Trzeba być świadomym możliwości, jakie niesie to narzędzie w praktyce zawodowej.

Firmy generują ogromne ilości informacji każdego dnia zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz. Jeśli korporacja nie jest w stanie przetworzyć dostarczonych wiadomości i wykorzystać ich w strategii komunikacyjnej, nie będzie elastyczna i nie dopasuje się do oczekiwań i potrzeb klientów czy interesariuszy.

Narracja firmy musi dotyczyć rzeczywistości, która wyłania się z morza informacji. Big Data umożliwia maksymalną personalizację komunikacji i dostosowanie przekazu do konkretnych grup odbiorców. Poza tym, można z powodzeniem stosować Big Data na użytek wewnętrzny – dane zebrane z komunikacji pomiędzy pracownikami mogą pomóc w poprawie i optymalizacji komunikacji wewnętrznej.

Gdy tylko dane są zebrane i wyodrębnione, sposoby ich wykorzystania są nieskończone. Ale stosowanie Big Data w strategiach komunikacji korporacyjnej pociąga za sobą różne kwestie, które trzeba teraz omówić. Pierwsza sprawa to prywatność. Zbieranie i używanie danych to wciąż bardzo śliski grunt, na którym łatwo o nadużycia. Niektórzy podkreślają konieczność sprecyzowania najpierw celu zbierania informacji i większej transparentności całego procesu. Oprócz tego, dla zawodowców bardzo ważne jest, by mieć właściwe i odpowiednie narzędzia technologiczne, które pozwolą na analizę większych zbiorów oraz na ich inteligentną prezentację.

Używanie Big Data w celu poprawy pozycjonowania firmy i wyróżnienia się wśród konkurencji jest fantastyczną strategią i ogromną szansą na zdobycie przewagi. Osoby zajmujące się komunikacją muszą nauczyć się zarządzać wielkimi zbiorami danych i przekształcaniem ich w przystępną, zrozumiałą i użyteczną wiedzę. Wyzwanie jest wymagające, ale przy tak szybkim rozwoju technologicznym nie ma wyjścia – trzeba nadążać.

Tekst pochodzi z: http://www.holmesreport.com/sponsored/article/big-data-as-a-tool-for-corporate-communications-strategies

Autorzy: Sergio Cortés, Partner w LLORENTE & CUENCA, założyciel i członek zarządu CINK

Eva Pedrol, Menedżerka w LLORENTE & CUENCA Barcelona

Comments

comments

152
Komentarze
Sonda

Trzy organizacje branżowe: Związku Firm Public Relations, Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, Stowarzyszenia Agencji Public Relations jest dla rynku PR rozwiązaniem optymalnym ??

Loading ... Loading ...