Bank BNP Paribas  zachęca do wspólnego zmieniania świata na lepsze

Informacja Prasowa - 22.02.2021
133

Bank BNP Paribas  zachęca do wspólnego zmieniania świata na lepsze

Bank BNP Paribas  zachęca do wspólnego zmieniania świata na lepsze

Wielkie zmiany zaczynają się od nas samych – będąc Bankiem zmieniającego się świata mocno w to wierzymy. Dlatego każdego dnia, od wielu lat ogromną wagę przywiązujemy do działań na rzecz otoczenia. Naszymi inicjatywami, wiedzą, doświadczeniem i zaangażowaniem w liczne projekty środowiskowe oraz społeczne wspieramy realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju. Teraz, poprzez nową kampanię, Bank podejmuje kolejne działania na rzecz budowy odpowiedzialnych postaw.

Bank BNP Paribas od lat jest aktywny w działaniach na rzecz swojego otoczenia. Angażuje się w działania dla lokalnych społeczności oraz wspiera osoby z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, m.in. osoby starsze i z niepełnosprawnościami. W ramach przeciwdziałania zmianom klimatu, Bank ogranicza finansowanie sektorów wysoko emisyjnych, wspierając transformację energetyczną (oferta „zielonych” produktów i usług jak finansowanie inwestycji zwiększających dostęp do energii ze źródeł odnawialnych), minimalizując  negatywny wpływ działalności operacyjnej na środowisko oraz promując eko-postawy wśród pracowników, Klientów i kontrahentów.

Drogowskazem w naszych działaniach jest Agenda 2030, zawierająca 17. Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals – SDGs). W 2015 r. przyjęły ją wszystkie państwa członkowskie ONZ. Do realizacji Agendy 2030, zwanej globalnym planem naprawy świata, konieczne jest powszechne zaangażowanie. To właśnie dlatego Cele Zrównoważonego Rozwoju stały się motywem przewodnim nowej kampanii banku. Ma ona zwrócić uwagę na największe współczesne problemy świata, ale też wskazać, w jaki sposób – posługując się wytycznymi ONZ –  uczynić nasz świat miejscem, w którym każdy czuje się dobrze i ma szansę na realizację swoich marzeń.

Muzycznym motywem kampanii jest znana piosenka zespołu Steppenwolf „Born to be wild” – bo w Banku BNP Paribas tak własnie patrzymy na świat i odważnie angażujemy się w ważne tematy.

 Działania na rzecz naszej planety, zrównoważony rozwój i społeczna odpowiedzialność są wpisane w nasze DNA. Współczesny świat stoi przed wieloma wyzwaniami, które są najlepiej zdefiniowane przez ONZ w ramach SDGs (Sustainable Development Goals). Klucz do ich realizacji  każdy z nas trzyma w swoich rękach. Dziś startuje nasza nowa komunikacja parasolowa, która ma to uświadamiać i pokazywać obecnym oraz przyszłym Klientom banku, że również bankowanie musi być odpowiedzialne i przyczyniać się do pozytywnych zmian w naszym otoczeniu– tłumaczy Dariusz Maciołek, dyrektor Zarządzający Pionu Marketingu, Komunikacji, Zaangażowania Społecznego w Banku BNP Paribas.

Nowa kampania pomoże odbiorcom lepiej uświadomić sobie najważniejsze globalne wyzwania, ale również zrozumieć, że są częścią wielkiej społeczności, od której decyzji zależy, w jaki sposób uda się stawić im czoła. Bank podejmuje konkretne działania, m.in. nieustannie dopasowuje ofertę do wyzwań świata i zmieniających się potrzeb klientów, angażuje się w przeciwdziałanie zmianom klimatu oraz wspiera grupy zagrożone wykluczeniem.  W 2020 r. wdrożył kolejne udogodnienia dla Klientów z niepełnosprawnościami, m.in. tłumacza języka migowego dostępnego w oddziałach i na infolinii.

Bank aktywnie działa na rzecz edukacji – m.in. uruchomił interdyscyplinarny program Misja Edukacja, który stanowi parasol dla działań i inicjatyw partnerskich z zakresu edukacji. W ramach partnerstwa strategicznego ze Szlachetną Paczką bank przekazał organizacji ponad 3 mln zł oraz po raz kolejny zorganizował akcję wolontariatu pracowniczego. W 2020 r. pracownicy banku zaangażowali się społecznie 3 509 razy, poświęcając na działanie 22 507 godzin.

Od 2019 r. ponad 3,5 tys. pracowników wzięło udział w dwóch edycjach kampanii edukacyjnej Bank Zielonych Zmian. By minimalizować negatywny wpływ działalności operacyjnej bank podpisał umowę z Respect Energy – od tego roku 100 proc. energii elektrycznej kupowanej bezpośrednio przez bank będzie pochodzić z odnawialnych źródeł, głównie elektrowni wodnych. Tylko w 2020 r. ponad 290 tys. dokumentów w organizacji podpisaliśmy bez użycia papieru (dzięki rozwiązaniom Autenti). W ostatnich latach wartość kredytów udzielonych w ramach „zielonego” finansowania przekroczyła 1,5 mld złotych (na koniec 3 Q 2020 r.).

Informacje na temat działań Banku, wspierających realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju znajdują się na stronie: www.razemzmieniamy.pl

Jakość zarządzania społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) i zrównoważonym rozwojem Banku BNP Paribas została wielokrotnie doceniona. W 2020 r. Bank drugi rok z rzędu, zajął 1. miejsce w klasyfikacji generalnej oraz 1. miejsce w kategorii bankowość, sektor finansowy i ubezpieczeniowy prestiżowego Rankingu Odpowiedzialnych Firm.

Bank BNP Paribas kieruje się przekonaniem, że niezbędne dla sukcesu Agendy 2030 jest osiągnięcie Celu 17. (Partnerstwa na rzecz celów), dlatego aktywnie podejmuje współpracę międzysektorową. Partnerami kampanii zostały organizacje działające na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce: UN Global Compact, UNEP/GRID-Warszawa oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu i portal odpowiedzialnybiznes.pl, a także Kampania 17. Celów organizowana przez CSR Consulting.

Za przygotowanie kampanii odpowiedzialna była agencja Feeders, za produkcję Papaya Films, a za planowanie i zakup mediów Havas Media. Za przygotowanie strony internetowej odpowiadała firma Point of View.

Comments

comments

133
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...