Badanie EY: AI nie zatrzymuje wydatków firm na inne procesy cyfrowej transformacji

Informacja Prasowa - 24.06.2024
137

W przeciągu czterech lat odsetek przedsiębiorstw wskazujących ten aspekt jako swój wysoki priorytet wzrósł aż o 46 pkt. proc

 Badanie EY – Cyfrowa Transformacja 2024 – wskazuje, że technologiczna zmiana na stałe wpisała się w biznesowy krajobraz firm w Polsce.

W przeciągu czterech lat odsetek przedsiębiorstw wskazujących ten aspekt jako swój wysoki priorytet wzrósł aż o 46 pkt. proc. – z 38% do 84%. Zmiana percepcji przekłada się również na aspekty budżetowe – niemal 70% przebadanych organizacji przeznaczy na proces cyfrowej transformacji do 10% swoich przychodów. Najwięcej środków będzie przeznaczonych na cyberbezpieczeństwo (44%), szkolenia dla pracowników z kompetencji cyfrowych (36%) i rozwiązania chmurowe (34%). Co jednak szczególnie ważne rozwój AI nie wstrzymuje innych procesów. Ponad połowa (51%) firm nie zaniechała realizacji innych działań transformacyjnych, aby przeznaczyć większe środki na implementację rozwiązań z obszaru sztucznej inteligencji wynika z badania EY.

 Okres dynamicznych zmian, które należy wprowadzić w bardzo krótkim czasie, biznes ma już za sobą. W efekcie cyfrowa transformacja wśród polskich przedsiębiorstw ma charakter ewolucji a nie rewolucji.  Rozwój narzędzi AI nie zmienił tego podejścia. Firmy są otwarte na innowacje, ale wiedzą że technologie w organizacji to system naczyń połączonych, dlatego budżety muszą być rozłożone równomiernie. Wysoki poziom inwestycji potwierdza, że przedsiębiorstwa mają coraz lepszą świadomość na temat konieczności zapewnienia cyfrowego bezpieczeństwa. Tak ważnego w czasach rozwoju sztucznej inteligencji, której efektywność jak w żadnej innej technologii opiera się na konieczności dostarczania przez firmę wrażliwych danych – mówi Kazimierz Klonecki, Partner Zarządzający, EY Consulting.

Wyniki badania EY – Cyfrowa Transformacja 2024 – wskazują, że w ciągu czterech ostatnich lat nastąpiła znacząca zmiana w podejściu firm do technologicznych zmian. Od 2020 r. odsetek przedsiębiorstw wskazujących ten aspekt jako swój wysoki priorytet wzrósł aż o 46 pkt. proc. – z 38% do 84%.

Przekłada się to bezpośrednio na aspekt budżetowy. Aż 67% firm zamierza przeznaczyć w ciągu roku do 10% swoich przychodów na transformację cyfrową. Najwyższy odsetek – 32% – wskazał na przedział od 6 do 10%. Analiza planów inwestycyjnych w różnych branżach uwypukla jednak szereg różnic. W sektorze przemysłowym aż 15% organizacji planuje przeznaczyć na transformację cyfrową poniżej 3% budżetu. Równocześnie w logistyce ten odsetek wynosi jedynie 3%, a w finansach i handlu – 6%.

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Wykres 1. Jaki budżet Państwa firma przeznacza w ciągu roku na transformację cyfrową?

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Firmy szczególnie chętnie alokują środki w działania związane z cyberbezpieczeństwem, które wdrożyła już niemal połowa (49%) przebadanych firm. Na kolejnych miejscach znalazła się chmura (44%) oraz szkolenia dla pracowników z zakresu kompetencji cyfrowych (42%). Kolejnych 12 miesięcy nie przyniesie zmian w obszarze priorytetów inwestycyjnych organizacji w Polsce. Na czele znalazł się rozwój kompetencji cyfrowych zatrudnionych osób (30%), przed cyfrową ochroną (29%) i chmurą (29%). Znajduje to swoje odzwierciedlenie również w obszarze finansowym. Największy budżet w perspektywie najbliższego roku zostanie przeznaczony przez firmy na cyberbezpieczeństwo (44%), szkolenia (36%) i chmurę (34%).

Wykres 2. Obszar, na który firma planuje przeznaczyć największy budżet w ciągu najbliższych 12 miesięcy? 

– Na przestrzeni ostatnich lat firmy przestały postrzegać cyfrową transformację wyłącznie jako działanie wynikające z potrzeby chwili, zmierzające do wprowadzenia szybko widocznych zmian, najlepiej ograniczających koszty. Aktualnie technologiczna zmiana to proces stwarzający możliwości długofalowego rozwoju. Planowane działania mają więc wymiar strategiczny z horyzontem czasowym wykraczającym poza kilka najbliższych miesięcy. Doskonale obrazuje to chęć rozwoju kompetencji pracowniczych. Stanowi to potwierdzenie, że firmy patrzą na rozwój technologiczny jako na sposób wprowadzania usprawnień wewnętrznych a nie redukcji zatrudnienia –  dodaje Radosław Frańczak, Partner EY Polska, Lider obszaru Technology Consulting.

Rozwój AI nie przekreśla innych działań

W kontekście budżetów warto również przyjrzeć się kwestii podejścia do AI. Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji wdrożyło dotychczas 18% organizacji. To jeden ze słabszych wyników – znacznie lepsze rezultaty uzyskały m.in. narzędzia analityczne dla big data (27%) lub związane z marketing automation (28%). Jednak w kontekście nadchodzących miesięcy sytuacja ulega zmianie. Plany inwestycyjne w tym obszarze zadeklarowało już 20% przebadanych organizacji, a 21% planuje zwiększyć w tym obszarze budżet. W obu przypadkach pozwoliło to zająć miejsce tuż za podium.

Wyniki badania – Cyfrowa Transformacja 2024 – jasno wskazują również, że dotychczas rozwój AI miał ograniczony wpływ na inne działania realizowane przez firmy. Ponad połowa (51%) badanych organizacji nie zaniechała w ostatnich 12 miesiącach realizacji wcześniej zaplanowanego projektu transformacyjnego na rzecz implementacji działań opartych na sztucznej inteligencji. W trakcie najbliższego roku takich planów nie ma 44% przedsiębiorstw, 36% może się zdecydować na zmianę swoich priorytetów, a 19% nie potrafi w tym momencie udzielić jasnej deklaracji.

– Firmy w Polsce do rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji podchodzą z otwartością, ale i ostrożnością. Wynika to z faktu, że AI to narzędzie o charakterze transformacyjnym, mające potencjalny wpływ na każdy element funkcjonowania każdego obszaru organizacji. Przedsiębiorstwa muszą wziąć pod uwagę nie tylko aspekty technologiczne, lecz także prawne, ludzkie oraz związane z obszarem cyberbezpieczeństwa. Sztuczna inteligencja nie będzie działała w próżni, więc naturalne jest że rozwój tej technologii nie będzie równoznaczny z zaniechaniem działań w innych obszarach – konkluduje Kazimierz Klonecki, Partner Zarządzający, EY Consulting.

O badaniu

Badanie EY – Cyfrowa Transformacja 2024 – zostało wykonane przez CubeResearch na zlecenie EY metodą CATI i CAWI w pierwszym kwartale 2024 roku na próbie 494 średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce. Reprezentowały one cztery branże: produkcja, logistyka, finanse oraz handel. Respondenci odpowiadają w firmach za obszar cyfrowej transformacji, IT, finansów lub są właścicielami/członkami zarządu.

 

Comments

comments

137
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...