Badania Havas Media Group: Polacy i Halloween

Informacja Prasowa - 28.10.2019
48

Badania Havas Media Group: Polacy i Halloween

W dniu 31 października w wielu krajach obchodzone jest Halloween. Zwyczaj najpopularniejszy w krajach anglosaskich, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, coraz bardziej popularny jest również w Polsce. Obserwując asortyment i wystrój sklepów w ostatnich dniach października, mogłoby się wydawać, że Halloween już na stałe zagościło w naszym krajobrazie i jest chętnie obchodzone przez Polaków. W Havas Media Group postanowiliśmy sprawdzić jak naprawdę Polacy podchodzą do Halloween: czy obchodzą ten dzień i jaki jest ich stosunek do tego zwyczaju?

OBCHODZENIE HALLOWEEN

Obchodzenie Halloween nie jest zbyt popularne wśród Polaków. Aktywny udział w Halloween deklaruje mniej niż 20% przebadanych przez nas Polaków (18,6%). Celebrowanie tego zwyczaju popularne jest przede wszystkim wśród młodych Polaków: w grupie osób w wieku 18 – 24 lata aktywne uczestnictwo w Halloween deklaruje 31,6% młodych Polaków. Wśród najstarszych badanych, po 55 roku życia –  odsetek ten wynosi jedynie 8%.

 

Najpopularniejszą formą obchodzenia Halloween jest udekorowanie swojego domu lub mieszkania – zrobi to co 2. osoba aktywnie biorąca udział w Halloween. Część osób spędzi ten dzień oglądając horrory lub wybierze się na imprezę tematycznie powiązaną z tym dniem. Niecałe 20% Polaków będzie także towarzyszyć swoich dzieciom zbierającym cukierki.

Chociaż sami aktywnie nie uczestniczymy w celebrowaniu różnych zwyczajów halloweenowych – dostrzegamy, że jest to dzień atrakcyjny dla najmłodszych. Ponad połowa badanych Polaków (51,8%) wskazuje, że Halloween to po prostu fajna zabawa dla dzieci i młodzieży. Całkiem spory odsetek Polaków dostrzega w swoim najbliższym otoczeniu dzieci i młodzież aktywnie biorące udział w tym dniu (46,3% badanych Polaków wskazuje, że w swojej najbliższej okolicy dostrzega dzieci, które podczas Halloween, w przebraniu odwiedzają domy i zbierają słodycze), natomiast 30% z nas deklaruje, że ma zamiar przygotować się na odwiedziny najmłodszych zbierających słodycze – dekorując dom lub kupując słodycze.

Mimo że, spory odsetek Polaków widzi w swoim najbliższym otoczeniu dzieci obchodzące Halloween, to zaledwie 17,6% rodziców deklaruje, że ich dzieci biorą aktywny udział w różnych zabawach związanych z tym dniem. Najpopularniejszą formą celebrowania Halloween jest wycinanie i dekorowanie dyni – wskazuje na to ponad 60% rodziców dzieci, obchodzących Halloween. Trochę mniej niż połowa rodziców wskazuje, że ich dzieci będą w tym dniu zbierać cukierki lub wezmą udział w zabawach halloweenowych organizowanych przez przedszkola lub szkoły.

STOSUNEK POLAKÓW DO HALLOWEEN

Dla 44,6% Polaków rosnąca popularność Halloween w Polsce to zjawisko neutralne – nie ma dla nas ani pozytywnego, ani negatywnego wydźwięku. Odbieramy ten dzień przede wszystkim jako dobrą zabawę (45,4%) i świetną okazję do zabawy i przebrania się – spędzenia tego dnia w inny niż zazwyczaj sposób (48,1%). Jednakże pomimo tego, że przez wielu Polaków Halloween oceniane jest w kategoriach czysto rozrywkowych, to widzimy także jego wady. Dla większości z nas dzień ten ma czysto komercyjny wymiar  – dostrzegamy, że jest to kolejna okazja dla sklepów i marek, które chcą w ten sposób zwiększyć swoją sprzedaż. Część Polaków jest również zdania, że nie powinniśmy obchodzić tego święta – celebrowanie rodzimych tradycji związanych z dniem Wszystkich Świętych i Zaduszkami powinno być dla nas znacznie ważniejsze. Trudno jednak jednoznacznie stwierdzić czy Polacy obawiają się popularyzacji Halloween. W naszym badaniu 41,8% dorosłych Polaków wskazało, że obawia się, że Halloween wypiera nasze rodzime tradycje i zakłóca nastrój dnia Wszystkich Świętych. Obaw takich nie posiada 43,1% badanych.

Mimo że część Polaków pozytywnie ocenia Halloween i bierze w nim aktywny udział, celebrowanie naszych rodzimych tradycji nie traci na popularności ani na znaczeniu. Blisko 90% przebadanych przez nas Polaków zadeklarowało, że ma zamiar odwiedzić groby swoich bliskich z okazji dnia Wszystkich Świętych.

Info o badaniu: Badanie Havas Media Group zostało przeprowadzone na ogólnopolskim internetowym panelu badawczym na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków (n=1060) w październiku 2019 r.

 

Metodologia: CAWI

Grupa docelowa: All 18+

Wielkość próby: n=1060

Fieldwork: październik 2019

Comments

comments

48
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...