Arc, Leo Burnett i MSL łączą się w jedną spółkę. „Zmiana wynika przede wszystkim z chęci uproszczenia funkcjonowania agencji”

Redakcja PR - 11.10.2017
71

Arc, Leo Burnett i MSL łączą się w jedną spółkę. "Zmiana wynika przede wszystkim z chęci uproszczenia funkcjonowania agencji"

W dniu 10 października Publicis Communications doprowadziło do fuzji trzech agencji – są to Arc, Leo Burnett i MSL. Na czele nowej spółki zasiadł Sebastian Hejnowski.

 „Zmiana w strukturze podmiotów wchodzących w skład Publicis Communications wynika przede wszystkim z chęci uproszczenia funkcjonowania agencji i zmniejszenia ilości biurokracji. W związku z tym, firma systematycznie redukuje liczbę podmiotów prawnych”- Brzmi komunikat prasowy

Oznacza to, że niegdyś osobne agencje, działają obecnie pod jednym szyldem LGB. Dawne agencje staną się jedynie osobnymi działami, funkcjonującymi jw ramach jednej spółki. Obecni dyrektorzy zarządzający Arc, Leo Burnett Warsaw – Hanna Jackowska  MSL – Sebastian Stępak, będą podlegać jedynie Hejnowskiemu. Zachowają dotychczasową niezależność swoich agencji.

Comments

comments

71
Komentarze
Sonda

Czy nagrody branżowe przynoszą agencjom PR, oprócz prestiżu, korzyści biznesowe??

Loading ... Loading ...