Irlandia przyznała Apple niezgodne z prawem korzyści podatkowe na kwotę do 13 mld euro

Redakcja PR - 30.08.2016
272

Irlandia musi odzyskać od Apple do 13 mld euro niezapłaconych podatków

Irlandia przyznała firmie Apple niezgodne z prawem korzyści podatkowe na kwotę do 13 mld euro – podaje w komunikacie prasowym Komisja Europejska. Działania irlandzkiego rządu są niezgodne z zasadami pomocy państwa, ponieważ dzięki nim koncern mógł zapłacić znacznie niższe podatki niż te płacone przez inne przedsiębiorstwa. Irlandia musi teraz odzyskać niezgodną z prawem pomoc. O sprawie informują już serwisy na całym świecie. 

Komisja Europejska wydała komunikat, w którym informuje o nienależnych firmie Apple przywilejach podatkowych, które przyznał jej irlandzki rząd. Takie działanie jest niezgodne z zasadami pomocy państwa, ponieważ  daje przewagę jednej firmie w stosunku do innych przedsiębiorstw podlegających tym samym krajowym przepisom podatkowym. Teraz Irlandia jest zobowiązana odzyskać utraconą przez decyzje kwotę – do 13 mld euro wraz z odsetkami.

Margrethe Vestager, komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji, powiedziała w komunikacie prasowym:

Państwa członkowskie nie mogą przyznawać korzyści podatkowych wybranym przedsiębiorstwom – jest to niezgodne z unijnymi zasadami pomocy państwa.W wyniku postępowania wyjaśniającego Komisja ustaliła, że Irlandia przyznała firmie Apple nielegalne korzyści podatkowe, dzięki czemu przez wiele lat firma ta płaciła znacznie niższe podatki niż inne przedsiębiorstwa.Owo selektywne traktowanie podatkowe sprawiło, że w 2003 r. efektywna stawka podatku od przedsiębiorstw płacona przez Apple z tytułu dochodów w Europie wyniosła 1 proc. Do 2014 r. jej wysokość spadła do zaledwie 0,005 proc.

Dochodzenie w sprawie szczegółowego postępowania w zakresie pomocy państwa dla amerykańskiego giganta KE podjęła w 2014 roku. Stwierdzono wtedy, że interpretacje prawa podatkowego wydane przez Irlandię dla koncernu znacznie zaniżają wartość podatku, jakie musiał odprowadzać od 1991r. Korzyści podatkowe dla Apple umożliwiły firmie uniknięcia płacenia podatków za sprzedaż produktów na rynku Unii Europejskiej. A to dlatego, że Apple zdecydowało się rejestrować całą swoją sprzedaż w Irlandii, a nie w krajach, gdzie produkty były faktycznie sprzedawane.

Irlandia musi teraz odzyskać od Apple niezapłacone podatki za lata 2003–2014, na łączną kwotę do 13 mld euro, powiększoną o odsetki.

Szczegółowy komunikat znajduje się na stronach Komisji Europejskiej:
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2923_pl.htm?locale=en

Comments

comments

272
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...