Agora z tytułem Etyczna Firma 2021

Informacja Prasowa - 29.03.2022
79

Agora z tytułem Etyczna Firma 2021

Agora z tytułem Etyczna Firma 2021

 
Agora znalazła się w gronie laureatów tegorocznej edycji konkursu Etyczna Firma, organizowanego przez redakcję „Pulsu Biznesu”. Spółka została doceniona za działania z 2021 r., które skoncentrowane były m.in. na wsparciu pracowników i organizacji pozarządowych, a także realizacji własnych projektów z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu.
Od 8 lat redakcja „Pulsu Biznesu” wskazuje odpowiedzialne przedsiębiorstwa w konkursie Etyczna Firma, nagradzając najlepsze wzorce postępowania w biznesie. Celem jest promowanie tych firm, dla których kodeks etyki nie stanowi jedynie elementu działań wizerunkowych, ale jest wyznacznikiem postępowania dla całej organizacji.
W ostatniej edycji konkursu do rywalizacji o tytuł zgłosiły się 154 podmioty z różnych sektorów rynku. Ostatecznie w gronie laureatów znalazło się 31 spółek, w tym 6 w kategorii Super Etyczna Firma, 19 w kategorii Duża Firma oraz 6 w kategorii Mała Firma.
Jak wskazali organizatorzy, większość laureatów konkursu Etyczna Firma 2021 już oswoiła pandemię i choć [firmy] nadal wspierały służby medyczne czy swoich pracowników, to coraz większą uwagę koncentrowały na ochronie środowiska, inkluzywności zespołów, godnych warunkach zatrudnienia czy przeciwdziałaniu wszelkim formom dyskryminacji.
 
Agora została laureatką tytułu Etyczna Firma 2021 w kategorii Duża Firma. To kolejne – po m.in. Srebrnym Listku CSR „Polityki” – wyróżnienie dla spółki za projekty z obszaru ESG oraz jej odpowiedzialne podejście do zarządzania organizacją.
– Jedną z fundamentalnych wartości leżących u podstaw naszej firmy jest poszanowanie praw człowieka. Prawa te są rozumiane bardzo szeroko – począwszy od zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy, czyli m.in. godnych warunków zatrudnienia, poprzez przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji i mobbingu, aż po zapewnienie równego traktowania wszystkich pracowników. Dodatkowo Agora poprzez swoje marki i media inicjuje oraz angażuje się w liczne działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu, wspierając przy tym wiele organizacji pozarządowych, np. WOŚP, Greenpeace czy PCPM – wyjaśnia Nina Graboś, dyrektor działu komunikacji korporacyjnej Agory. – Tytuł Etyczna Firma to dla nas ważne wyróżnienie. Potwierdza ono słuszność i skuteczność prowadzonych przez nas działań, jednocześnie doceniając zaangażowanie, wysokie standardy etyczne i ogromne serce wszystkich pracowników oraz współpracowników Grupy Agora, bez których uzyskanie takiego miana nie byłoby możliwe.
Konkurs Etyczna Firma organizuje „Puls Biznesu” przy wsparciu partnera merytorycznego – kancelarii PwC Legal.

Więcej informacji o wynikach konkurs Etyczna Firma 2021 – na stronie www.pb.pl.

Comments

comments

79
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...