Agora wyróżniona Srebrnym Listkiem CSR „Polityki” za rok 2020 

Informacja Prasowa - 09.06.2021
66

Agora wyróżniona Srebrnym Listkiem CSR „Polityki” za rok 2020 

Agora wyróżniona Srebrnym Listkiem CSR „Polityki” za rok 2020

Agora już po raz czwarty znalazła się w prestiżowym gronie firm docenionych przez tygodnik „Polityka”, który we współpracy z firmą Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu, nagradza organizacje działające na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu. W 2021 r. spółka została wyróżniona Srebrnym Listkiem CSR m.in. za codzienne inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialne praktyki zarządcze. Spółka została również dodatkowo nagrodzona za liczne kampanie na rzecz społeczeństwa oraz klimatu w dobie pandemii COVID-19 realizowane w 2020 r. Laureatów 10. edycji Listków CSR poznaliśmy podczas uroczystej gali, 8 czerwca br.  

Tygodnik „Polityka” wspólnie z Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu od 10 lat wyróżnia firmy funkcjonujące w Polsce, które angażują się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Najlepszym wręczane są Złote, Srebrne oraz Białe Listki CSR. Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiła się rekordowa liczba 124 przedsiębiorstw, z których aż 92 znalazło się w gronie laureatów: Złoty Listek CSR otrzymało 15 firm, Srebrny – 24, a Biały – 53.

Agora została wyróżniona Srebrnym Listkiem CSR m.in. za codzienne uwzględnianie w swojej działalności operacyjnej kluczowych rozwiązań normy ISO 26000, stosowanie najlepszych praktyk zarządczych oraz międzynarodowych standardów. Spółkę doceniono też za system zarządzania etyką oraz najwyższe standardy zarządzania zespołem. O efektach tych działań Agora cyklicznie informuje interesariuszy, m.in. w raporcie pozafinansowym, przygotowanym w oparciu o międzynarodowy standard ujawniania danych GRI Standards. To trzecie takie wyróżnienie dla spółki – wcześniej otrzymała je w 2019 r. i 2020 r. W 2018 r. została nagrodzona Białym Listkiem CSR „Polityki”.

 Kolejny Srebrny Listek CSR to dla Agory ważne wyróżnienie. Dostaliśmy go bowiem za inicjatywy podejmowane w pełnym wyzwań 2020 r. Jesteśmy dumni, że w ten sposób docenione zostały nasze codzienne działania na rzecz środowiska, społeczeństwa oraz etycznego prowadzenia biznesu. Takie projekty są zgodne z wartościami wpisanymi w DNA naszej organizacji, która od dawna jest mocno zaangażowana w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju – mówi Nina Graboś, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej Agory.  

X edycji Listków CSR „Polityki” towarzyszył również przegląd praktyk, które wspierały realizację Agendy 2030 (Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, SDGs) związanych przede wszystkim z przeciwdziałaniem ekonomicznym i społecznym skutkom pandemii COVID-19 (czego dotyczy w szczególności SDG 38 i 10) – oraz działań na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i klimat, którego dotyczy w SDG 13. Propozycje praktyk nadesłało ponad 100 firm – 16 z nich nagrodzono, a 25 wyróżniono, aby mogły inspirować inne organizacje, jak skutecznie działać i współpracować na rzecz realizacji Agendy 2030. Na liście nagrodzonych znalazły się kampanie Agory, które w 2020 r. prowadziła na rzecz społeczeństwa oraz klimatu w dobie pandemii COVID-19.

– W 2020 r. spółki i media Grupy Agora przede wszystkim wspierały różne grupy interesariuszy w zmaganiach z ekonomicznymi i społecznymi skutkami pandemii COVID-19. Równocześnie inicjowały też działania na rzecz zapobiegania postępującym zmianom klimatu, ochrony praw człowieka i wolności słowa, które konsekwentnie realizujemy w ramach licznych projektów i partnerstw od ponad 30 lat. Cieszymy się, że stanowią one przykład praktyk, które przyczyniają się do realizacji Agendy 2030 – dodaje Nina Graboś.

Więcej informacji na temat Listków CSR można znaleźć na stronie: www.polityka.pl/tygodnikpolityka/rynek/listkicsr.

Comments

comments

66
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...