Adam Mamok: ESSILOR i społeczna odpowiedzialność biznesu

Informacja Prasowa - 27.03.2018
56

Adam Mamok: ESSILOR i społeczna odpowiedzialność biznesu

Czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility)? Czy to chwilowy trend? Działanie ukierunkowane na poprawę wizerunku danej firmy? Czy może jednak zupełnie odmienny i  unikalny sposób myślenia o prowadzaniu działalności gospodarczej oraz świadomość wpływu jej wartości na ludzi, społeczeństwo, środowisko naturalne, uwarunkowania rynkowe oraz procesy? Wierzę i twierdząco odpowiadam, że to właśnie przedsiębiorstwa, organizacje i indywidualne osoby ponoszą odpowiedzialność nie tylko za działalność ekonomiczno-prawną, ale także za działalność społeczną i realizację jej celów. Zobowiązanie do odpowiedzialności w wymiarze społecznym sprowadza się między innymi do zrównoważonego rozwoju,  jest zgodne z obowiązującym prawem i spójne z międzynarodowymi normami zachowania, jest powiązane z organizacją i praktykowane w jej relacjach, dotyczy ściśle troski i działań na rzecz poprawy zdrowia oraz dobrobytu społeczeństwa. W wymiarze wspomnianego zdrowia i dobrobytu społeczeństwa, obejmuje takie zagadnienia jak: zaangażowanie w lokalne społeczności, edukację i kulturę, tworzenie miejsc pracy i rozwój umiejętności, rozwój i dostęp do technologii, tworzenie bogactwa i dochodów, zdrowie oraz inwestycje społeczne.

 

Właściwie zdefiniowane działania społecznej odpowiedzialności biznesu powinny być ściśle skorelowane z misją danej firmy. W takiej sytuacji wszyscy interesariusze rozumieją fundamentalny sens działań związanych z tym obszarem. Dobrym przykładem takich działań jest firma Essilor, której misja to „Poprawa jakości życia poprzez poprawę widzenia”. W tym przypadku misja idealnie komponuje się z wieloma działaniami w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu, które są podejmowane w Polsce i na całym świecie. Jednym z takich przedsięwzięć jest program ZOBACZ LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ, który tylko w 2017 roku objął swym zasięgiem 250 domów dziecka w całej Polsce. Wzrok wszystkich wychowanków tych placówek został przebadany przez specjalistów, a następnie Grupa Essilor Polska dostarczyła wszystkim dzieciom nowe, dopasowane okulary łącznie ze szkłami korekcyjnymi. Dzięki pomocy wolontariuszy i całej Grupy Essilor dzieci mogą widzieć świat wyraźniej. To ma bardzo duży wpływ na jakość ich życia, postępy w nauczaniu (dzieci lepiej widzą, co jest na szkolnej tablicy i dzięki temu w pełni uczestniczą w lekcjach), a także na akceptację w grupie i unikanie wykluczenia z powodu słabego wzroku. Już wkrótce rozpocznie się wsparcie kolejnych placówek, których do wiosennej edycji zgłosiło się już 185.

Siła koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu tkwi w sposobie prowadzenia przedsiębiorstw oraz wizji ich przyszłości. W praktyce oznacza to konieczność odważnego kreowania innowacyjnych zdarzeń i procesów. Liderzy SOB powinni rozumieć postęp wynikający z oczekiwań konsumentów, akcjonariuszy, inwestorów, społeczności lokalnych i innych grup interesariuszy. SOB przyszłości może i powinien promować nowe style działania i przywództwa, a także mądrego i skutecznego stylu zarządzania, który buduje wartość biznesu oraz całych społeczeństw.

Comments

comments

56
Komentarze
Sonda

Trzy organizacje branżowe: Związku Firm Public Relations, Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, Stowarzyszenia Agencji Public Relations jest dla rynku PR rozwiązaniem optymalnym ??

Loading ... Loading ...