85% ludzi oczekuje, że treści tworzone przez AI będą specjalnie oznaczane

Informacja Prasowa - 17.05.2023
270

"Narzędzia takie jak ChatGPT czy MidJourney są coraz częściej stosowane w marketingu

Badanie* przeprowadzone przez agencję On Board Think Kong wykazało, że aż 85% dorosłych Polaków oczekuje, że treści tworzone przez sztuczną inteligencję będą wyraźnie oznaczone jako materiały, których nie stworzył człowiek.

Narzędzia takie jak ChatGPT czy MidJourney są coraz częściej stosowane w marketingu. Ich zastosowanie rodzi zupełnie nowe wyzwania i ważne pytania” – komentuje wyniki Norbert Kilen, strategy director On Board Think Kong – . „Konsumenci czują, że generowanie treści przez AI niekoniecznie musi oznaczać jakość. Myslę, że chcieliby mieć możliwość świadomego wyboru, które odpowiednie oznaczenie treści mogłoby ułatwiać.”

Według wyników sondażu przeprowadzonego na zlecenie agencji OBTK w maju b.r., 85% respondentów oczekuje, że treści stworzone przez AI będą wyraźnie oznaczone, aby mogli świadomie podejmować decyzje opierając się na wiedzy, czy dana treść została stworzona przez człowieka czy przez maszynę. Tylko 1% badanych stwierdziło, że zdecydowanie nie uważa, że oznaczenie takie jest potrzebne.

Z uzyskanych danych wynika też, że właściwie w każdej grupie wiekowej potrzeba transparentnej informacji, kto jest autorem danego materiału jest na podobnym poziomie. Nieznacznie bardziej zainteresowani oznaczeniami, są osoby z większych miast.

Na razie wiele firm przedstawia użycie AI w tworzeniu treści czy reklam dla konsumentów jako świadectwo innowacyjności” – zauważa Norbert Kilen – „Być może jednak za jakiś czas firmy wcale nie będą tego eksponować, bo modele językowe przestaną być już intrygującą nowością, a staną się zwykłym narzędziem tańszej produkcji treści.

Wyniki badań przeprowadzonych przez OBTK mogą stanowić ważny sygnał dla wszystkich organizacji i przedsiębiorstw, które stosują AI w swoich kanałach komunikacji. Wymagają one od firm dostarczenia użytkownikom przejrzystych informacji na temat tego, co zostało stworzone przez człowieka, a co przez AI, aby zwiększyć ich zaufanie i świadomość w procesie korzystania z nowych technologii.

* Badanie, na zlecenie On Board Think Kong. SW Research, realizacja 11.05.2023r. na próbie N=800 dorosłych Polaków.

Comments

comments

270
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...