8% zwierząt domowych w Polsce jest bezdomnych

Informacja Prasowa - 24.05.2024
206

Nowe globalne badanie rzuca więcej światła na wyzwania związane z bezdomnością psów i kotów

      Nowe globalne badanie pokazuje skalę bezdomności zwierząt domowych. Szacuje się, że w Polsce
jest ok. 950 tysięcy bezdomnych psów i kotów.

      Projekt został zainicjowany przez globalną koalicję wiodących ekspertów ds. dobrostanu zwierząt
we współpracy z firmą Mars, w celu położenia kresu problemowi bezdomności zwierząt domowych.

      Wg badania, w 20 przebadanych krajach średni poziom bezdomności psów i kotów wynosi 35%. I choć
w Polsce jest on znacznie niższy, to wciąż jednak mierzymy się ze znaczącymi wyzwaniami w obszarze odpowiedzialnej opieki oraz zbilansowanego i kompletnego żywienia.

 

Globalna koalicja ekspertów ds. dobrostanu zwierząt we współpracy z firmą Mars opublikowała wyniki największego w historii badania dotyczącego bezdomności zwierząt domowych The State of Pet Homelessness Project. Założeniem projektu jest zrozumienie skali tego zjawiska oraz podjęcie bardziej świadomych i ukierunkowanych działań w celu ograniczenia bezdomności psów i kotów, a także zapewnienia im odpowiedzialnej opieki, na jaką zasługuje każde zwierzę. Wyniki badania przeprowadzonego w Polsce ujawniły, że 8% kotów i psów żyje obecnie na ulicach lub przebywa w schroniskach, czekając na kochające domy:
75 tysięcy psów i 750 tysięcy kotów żyje na ulicach, a blisko 92 i pół tysiąca psów i 32 i pół tysiąca kotów przebywa w schroniskach.

– Bezdomność psów i kotów jest ogromnie złożonym zjawiskiem. Dane uzyskane z globalnego badania pomogą nie tylko organizacjom i specjalistom dbającym o dobrostan zwierząt, ale także decydentom politycznym i naukowcom lepiej zrozumieć skalę oraz czynniki wpływające na omawiany problem. To z kolei będzie sprzyjać przeprowadzeniu realnych zmian – mówi Sławomir Niżałowski, Prezes Zarządu Mars Polska.

Szacuje się, że w 20 przebadanych krajach średni poziom bezdomności psów i kotów wynosi 35%. Podczas, gdy każdy kraj musi stawić czoła specyficznym dla siebie wyzwaniom, dane w Polsce ujawniają kilka ważnych kwestii związanych z warunkami mieszkaniowymi, przeciwdziałaniem bezdomności oraz posiadaniem zwierząt m.in. znacząca część respondentów zastanawia się nad przyjęciem nowego pupila do swojego domu w najbliższej przyszłości. 40% z nich chciałoby, aby pies towarzyszył im w życiu, 29% myśli o kocie. Co więcej, odpowiadając na pytanie, czy osoby planują udać się po nowego czworonoga do schroniska, 51% przyszłych opiekunów psów
i 46% kotów odpowiedziało twierdząco. 

Już od ponad 30 lat Mars w Polsce tworzy lepszy świat dla zwierząt. Regularnie wspieramy schroniska i fundacje, przekazując ok. 300 ton kompletnego i zbilansowanego jedzenia m.in. Pedigree i Whiskas. Dużą wagę przywiązujemy także do wzmacniania powszechnej wiedzy o odpowiedzialnej opiece nad zwierzętami domowymi i regularnie dzielimy się naszym doświadczeniem. Doskonale wiemy również, że psy i koty mają pozytywny wpływ na ludzkie zdrowie psychiczne oraz fizyczne. Od 2017 roku prowadzimy program dogoterapii w szpitalach dla dzieci, domach opieki społecznej dla seniorów oraz pediatrycznych oddziałach rehabilitacji, aby jak najwięcej osób mogło odczuć tę wyjątkową więź. Równolegle marka Pedigree podejmuje szereg inicjatyw wspierających odpowiedzialną adopcję, ponieważ wierzymy, że każdy pies zasługuje na kochający dom – dodaje Sławomir Niżałowski.

Wieloletnim partnerem Mars, z którym firma regularnie podejmuje inicjatywy w imię przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce. TOZ w Polsce działa już od 160 lat, ratując, lecząc i promując odpowiedzialną adopcję bezdomnych zwierząt, aby zapewnić im szansę na nowe życie pełne miłości i opieki.

Podstawowym zadaniem Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce jest niesienie pomocy pokrzywdzonym, porzuconym i pozbawionym domu zwierzętom, jak również wspieranie opiekunów zwierząt, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Robimy to zarówno poprzez pracę naszych wolontariuszy w 71 oddziałach jak
i prowadząc 11 schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie całego kraju. Co więcej, rokrocznie prowadzimy szereg ogólnopolskich kampanii informacyjnych i akcji skierowanych do konsumentów w sklepach. Jedną z nich organizujemy cyklicznie razem z firmą Mars z okazji Światowego Dnia Zwierząt lub Dnia Psa. Innym przykładem jest program edukacyjny, który od 2021 roku prowadzimy wraz z marką Pedigree w szkołach i przedszkolach
mówi Michał Dąbrowski, dyrektor zarządzający Zarządu Głównego Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce.

Z okazji publikacji badania The State of Pet Homelessness Project firma Mars przekazała darowiznę w wysokości 500 000 dolarów na rzecz organizacji Humane Society International na sfinansowanie projektów w Indiach, Afryce Południowej oraz Meksyku i wdrożenia niezbędnych zmian. Badanie bezdomności zwierząt domowych wpisuje się w wieloletnią współpracę firmy Mars i jej partnerów w imię tworzenia lepszego świata dla zwierząt. W ciągu zaledwie ostatnich trzech lat wsparli prawie 10 milionów bezpańskich zwierząt domowych na całym świecie, przekazując im ponad 100 milionów posiłków, wykonując zabieg kastraci ponad 30 tysięcy wolno żyjących zwierząt i zapewniając ponad 100 tysiącom czworonogów kompleksową opiekę, w tym kontrolę stanu zdrowia, profilaktykę medyczną i szczepienia.

Wraz z firmą Mars w badaniu bezdomności zwierząt domowych wzięli udział eksperci z wiodących organizacji dbających o dobrostan zwierząt domowych: Humane Society International, Alliance for Contraception in Cats & Dogs, International Partnership for Dogs oraz International Companion Animal Management Coalition.

Aby dowiedzieć się więcej o globalnym badaniu bezdomności zwierząt domowych i zgłębić dane, odwiedź stronę: www.stateofpethomelessness.com.

 

Szczegółowy raport dotyczący sytuacji w Polsce znajduje się tutaj.

Comments

comments

206
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...