63% Polaków uważa, że za rządów PiS wydawano za dużo pieniędzy na programy socjalne, a za mało na służbę zdrowia

Informacja Prasowa - 27.04.2020
71

63% Polaków uważa, że za rządów PiS wydawano za dużo pieniędzy na programy socjalne, a za mało na służbę zdrowia

63% Polaków uważa, że za rządów PiS wydawano za dużo pieniędzy na programy socjalne, a za mało na służbę zdrowia

Większość Polaków (63%) jest zdania, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości wydawano za dużo pieniędzy na programy socjalne, a za mało na służbę zdrowia i inne usługi publiczne. Ponadto, niemal połowa negatywnie ocenia działania polskiego rządu w zakresie pomocy pracownikom i przedsiębiorcom w związku z pandemią koronawirusa (44%). Prawie połowa (49%) spodziewa się pogorszenia swojej sytuacji finansowej w ciągu najbliższych kilku miesięcy, a 42% badanych ma oszczędności, które wystarczą na czas krótszy niż jeden miesiąc – tak wynika z badania przeprowadzonego dla serwisu ciekaweliczby.pl na panelu Ariadna.

PROGRAMY SOCJALNE A SŁUŻBA ZDROWIA

Co trzeci Polak uważa, że za rządów Prawa i Sprawiedliwości wydawano wystarczająco dużo pieniędzy zarówno na programy socjalne, jak i na służbę zdrowia i inne usługi publiczne (31%), a tylko 6% jest zdania, że wydawano za mało na programy socjalne.

Wyborcy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy w zdecydowanej większości (93%) uważają, że rząd PiS wydawał za dużo na programy socjalne, a za mało na służbę zdrowia i inne usługi publiczne, podczas gdy wśród wyborców partii rządzącej tego zdania jest zaledwie 34%.

Większość zwolenników Prawa i Sprawiedliwości (60%) uważa, że obecna władza wydawała wystarczającą ilość pieniędzy zarówno na służbę zdrowia i inne usługi publiczne, jak i na programy socjalne.

POMOC PRACOWNIKOM I PRZEDSIĘBIORCOM

Oceny negatywne (44%) przeważają nad ocenami pozytywnymi (35%) dotyczącymi działań polskiego rządu w zakresie pomocy pracownikom i przedsiębiorcom w związku z pandemią koronawirusa. Co piąty badany (21%) nie jest w stanie odnieść się do tej kwestii.

Odpowiedzi na to pytanie pokazują, że ocena działań rządu jest zbieżna z sympatiami politycznymi
i wygląda niemal jak w lustrzanym odbiciu. Podczas gdy większość wyborców Koalicji Obywatelskiej (73%) i Lewicy (77%) negatywnie ocenia działania podejmowane przez rząd, to większość wyborców PiS (73%) działania te ocenia pozytywnie.

„Sytuacja kryzysowa wywołana pandemią koronawirusa pokazała, jak ważne jest sprawne funkcjonowanie usług publicznych i dobrze działająca służba zdrowia. Warto, aby rządzący wzięli to bardziej pod uwagę, ponieważ transferami socjalnymi nie zapobiegną kolejnym kryzysom  w przyszłości, nie uratują gospodarki, ani nie zadbają o zdrowie Polaków” – mówi Alicja Defratyka, autorka projektu ciekaweliczby.pl.

SYTUACJA FINANSOWA POLAKÓW

Prawie połowa Polaków (49%) ocenia, że ich sytuacja finansowa w ciągu najbliższych kilku miesięcy się pogorszy. 28% sądzi, że się nie zmieni, a 8% uważa, że się poprawi.

Co ciekawe, wśród wyborców PiS jest dużo mniej osób (40%) niż wśród elektoratu Koalicji Obywatelskiej (62%) i Lewicy (57%), które uważają, że ich sytuacja się pogorszy. Prawie co ósmy (13%) wyborca partii rządzącej uważa, że jego sytuacja materialna w najbliższych miesiącach nawet się poprawi, podczas gdy wśród wyborców KO takich osób jest zaledwie 3%, a Lewicy – 6%.
W kontekście zbliżającego się kryzysu gospodarczego, odpowiedzi na to pytanie mogą świadczyć
o wierze wyborców PiS w zapewnienia partii rządzącej o dużej pomocy finansowej.

STAN OSZCZĘDNOŚCI POLAKÓW

Biorąc pod uwagę czekający nas kryzys gospodarczy i możliwość utraty pracy przez wielu Polaków, niepokojące są odpowiedzi dotyczące stanu posiadanych przez nich oszczędności.

Co piaty Polak (20%) deklaruje, że gdyby stracił wszystkie źródła dochodów i musiał utrzymać się wyłącznie ze swoich oszczędności, to pieniędzy wystarczyłoby mu tylko na 1 tydzień.  22% ma oszczędności pozwalające się utrzymać przez 1 miesiąc, kolejne 22% byłoby w stanie przeżyć  z oszczędności do 3 miesięcy, 18% – od 3 do 6 miesięcy, 8% – od 6 do 12 miesięcy,  a tylko co dziesiąty  badany (10%) – powyżej 1 roku.

Wśród wyborców PiS jest więcej osób, niż wśród elektoratu Koalicji Obywatelskiej (25% vs. 17%), które mają oszczędności pozwalające utrzymać się maksymalnie 1 miesiąc, ale jest też więcej osób mających oszczędności na czas między 6 a 12 miesięcy (13% vs. 5%).

Niezależnie natomiast od sympatii politycznych, co dziesiąta osoba deklaruje, że po stracie źródeł dochodów mogłaby z oszczędności utrzymać się przez ponad 1 rok (PiS – 10%, KO – 10%, Lewica – 9%).

————————————————————————————

Nota metodologiczna: Badanie przeprowadzone dla serwisu ciekaweliczby.pl na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. Próba ogólnopolska losowo-kwotowa N=1097 osób w wieku od 18 lat wzwyż. Kwoty dobrane wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Termin realizacji: 17 – 21 kwietnia 2020 roku. Metoda CAWI.

Ciekaweliczby.pl to autorski projekt edukacyjny przybliżający opinii publicznej warte poznania fakty oparte o konkretne dane liczbowe. Ideą jest prezentowanie danych tak, by każdy mógł łatwo wyciągnąć z nich obiektywne wnioski i krytycznie spojrzeć na otaczającą nas rzeczywistość. To cenna umiejętność w dobie post-prawdy, gdy granice między faktem i opinią, prawdą i fałszem, informacją
i dezinformacją coraz bardziej się zacierają. Więcej na  www.ciekaweliczby.pl oraz na Facebooku

Ariadna to ogólnopolski panel badawczy audytowany przez Organizację Firm Badania Opinii Rynku (OFBOR). Więcej na www.panelariadna.pl

 

Comments

comments

71
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...