5 rzeczy, które musisz wiedzieć o TikToku przed wyborami do Parlamentu Europejskieg

Informacja Prasowa - 03.06.2024
155

W okresie poprzedzającym to święto demokracji szczególnie ważne jest, aby głosujący mieli dostęp do rzetelnych i sprawdzonych informacji

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbywają się już w tę niedzielę (9 czerwca). W okresie poprzedzającym to święto demokracji szczególnie ważne jest, aby głosujący mieli dostęp do rzetelnych i sprawdzonych informacji. TikTok, jako globalna platforma rozrywkowa, aktywnie przeciwdziała próbom wykorzystania jej do potajemnych operacji wywierania wpływu.
1. Na TikToku zabroniona jest płatna reklama polityczna
Użytkownicy chętnie obserwują polityków na platformie, a wszystkie konta polityków lub partii są mile widziane (aż 30% posłów do Parlamentu Europejskiego jest obecnych na TikToku), o ile nie naruszają Zasad Społeczności aplikacji. Na platformie zabroniona jest jednak płatna reklama polityczna, a konta należące do polityków lub partii politycznych nie mogą reklamować się ani zarabiać na platformie.
Konta należące do polityków, partii politycznych, rządów i organizacji medialnych odgrywają istotną rolę w debacie publicznej, dlatego oprócz usuwania treści naruszających Zasady Społeczności, tak jak w przypadku innych kont, na etapie moderacji stosowane są dodatkowe polityki egzekwowania zasad celu ochrony interesu publicznego.
Na przykład, jeśli konto należące do polityka lub partii politycznej opublikowałoby treść promującą dezinformację, która mogłaby wyrządzić realne szkody w okresie wyborczym, moderatorzy, oprócz usunięcia treści za załamanie zasad, mogą podjąć decyzję o zablokowaniu możliwości publikowania treści do 30 dni.
2. TikTok wprowadził na platformie Centra Wyborcze, aby edukować użytkowników
Miliony użytkowników TikToka z Europy od kwietnia br. otrzymują powiadomienia push, które przekierowują ich do Centrum Wyborczego w aplikacji. Użytkownicy mogą znaleźć tam wiarygodne informacje na temat zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz wskazówki z zakresu edukacji medialnej.
Centra Wyborcze powstały we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i komisjami wyborczymi i są dostosowane do każdego z 27 krajów Unii Europejskiej, w tym Polski. Wsparcie użytkowników w odróżnianiu faktów od fikcji jest ważnym elementem strategii TikToka przeciwdziałania dezinformacji w internecie i ochrony integralności wyborów.
3. TikTok ma ponad 200 polskojęzycznych moderatorów
Zespół moderatorów TikToka czuwa nad przestrzeganiem zasad społeczności platformy, wykrywa i usuwa dezinformacje oraz monitoruje wszystkie zachowania i treści, które mogą wprowadzać w błąd użytkowników aplikacji w okresie wyborczym. Platforma podejmuje szereg działań mających na celu zwiększanie bezpieczeństwa społeczności podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Ponadto, przed wyborami uruchomione zostało tak zwane „Mission Control” w biurze TikToka w Dublinie. To miejsce spotkań zespołu ds. wyborów, złożonego ze specjalistów z działu zaufania i bezpieczeństwa, w celu zwiększenia efektywność działań przed i w trakcie wyborów.
4. TikTok wprowadza ograniczenia dla profili mediów państwowych
TikTok, we współpracy z zewnętrznymi ekspertami, już od dawna oznacza kanały należące do mediów powiązanych z władzami (media państwowe/state-affliated media), by zwracać uwagę użytkownikom na potencjalny dodatkowy kontekst informacji pochodzących z tych źródeł. Takie oznaczenia pojawiają się tak przy treściach organicznych jak i promocyjnych, co jest szczególnie ważne w związku z globalnymi wydarzeniami.
Od maja treści kierowane przez te profile do społeczności poza granicami domowego rynku medialnego, nie są już wyświetlane w sekcji „Dla Ciebie”. To podejście istotnie ogranicza możliwości dotarcia do pozadomowych odbiorców i kierowania potencjalnie nieobiektywnych przekazów. Dla mediów oznaczonych jako państwowe (state-affiliated media)w ciągu najbliższych kilku tygodniu zostanie wyłączona opcja płatnej promocji poza granicami swojego kraju.
To kolejne zabezpieczenie przed ewentualnym wykorzystaniem platformy do wywierania niekorzystnego wpływu na opinię publiczną. Ograniczenie tego ryzyka jest szczególnie istotne przez zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego i przy obecnej napiętej sytuacji geopolitycznej.
5. TikTok częściej i bardziej szczegółowo raportuje operacje ukrytego wpływu
Platforma wprowadzi również rozszerzone i częstsze raportowanie na temat prób jej wykorzystania do operacji wywierania wpływu (z kwartalnego na miesięczne). Do tej pory obszar ten stanowił część Raportu Egzekwowania Zasad Społeczności. Od dziś dostępna jest poświęcona temu sekcja, bardziej szczegółowa i częściej aktualizowana, uwzględniająca, m.in., próby powrotu wcześniej usuniętych siatek kont.
Od stycznia do kwietnia 2024 r. TikTok powstrzymał 15 kampanii mających na celu wywieranie wpływu i usunął 3 001 powiązanych z nimi kont. Zazwyczaj głównym ich celem było wpłynięcie na prowadzony w danych rynkach dyskurs polityczny, często związany z wyborami (np. wyborami prezydenckimi w Indonezji, parlamentarnymi w Serbii) albo istotnymi lokalnymi kwestiami społeczno-politycznymi (np. w Wielkiej Brytanii czy Niemczech).

Comments

comments

155
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja w postaci Chatbotu GPT zrewolucjonizuje branżę public relations?

Loading ... Loading ...