15 marca Międzynarodowym Świętem Praw Konsumentów

Informacja Prasowa - 15.03.2019
275

15 marca Międzynarodowym Świętem Praw Konsumentów

15 MARCA MIĘDZYNARODOWYM ŚWIĘTEM PRAW KONSUMENTÓW – CZYLI M.IN. PASAŻERÓW PODRÓŻUJĄCYCH SAMOLOTAMI

Światowy Dzień Praw Konsumenta przypada na 15 marca i obchodzić możemy go już 36 rok. Czas ten w szczególności powinniśmy poświęcić na to, by domagać się poszanowania i ochrony swoich praw, jako konsumentów, a także protestować przeciwko nadużyciom na rynku i niesprawiedliwości. Tak samo powinniśmy działać w przypadku walki o prawo do odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot. Mobilizacja do działania w tak ważnej sprawie to pierwszy i najważniejszy krok. Wykorzystajmy tę coroczną okazję do szerzenia świadomości na temat praw i ochrony konsumentów linii lotniczych, których podróże z różnych przyczyn były zakłócone.

“Konsumenci to my wszyscy”

„Konsumenci to, z definicji, my wszyscy. Jest to największa grupa ekonomiczna, mająca wpływ i równocześnie poddana wpływom niemal każdej publicznej i prywatnej decyzji ekonomicznej. Mimo to, jest to jedyna ważna grupa (…), której opinie są rzadko brane pod uwagę.”

W 1962 roku w Kongresie Stanów Zjednoczonych John F. Kennedy wygłosił przemówienie, które dotyczyło projektu ustawy o ochronie praw konsumenta, a w którym sformułował cztery podstawowe prawa każdego konsumenta – prawo do informacji, prawo do wyboru, prawo do bezpieczeństwa oraz prawo do reprezentacji. Jednak pierwsze obchody odbyły się dopiero 21 lat później w 1983 roku, w rocznicę przemówienia. W Polsce natomiast oficjalnie świętować możemy dopiero od 2000 roku, w którym to uchwalono ustawę o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Jednak jak podaje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), rzecznicy są obecni w naszym kraju już od 1 stycznia 1999 roku. Od tego czasu też, co ósmy Polak skorzystał z porad przez nich świadczonych, a co najważniejsze – liczba rzeczników poszczególnych dziedzin rośnie. Zadbano również o dedykowanego rzecznika dla pasażerów – jego wejście w życie ma mieć miejsce z dniem 1 kwietnia bieżącego roku. To bardzo duży krok i ukłon w stronę konsumentów rynku lotniczego, który nie w każdej sytuacji jest tak oczywisty, jak mógłby się wydawać.

Prawo do odszkodowania – 250, 400 lub 600 €

Prawo do odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot reguluje m.in. Rozporządzenie WE 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. Dopełnieniem są liczne wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądów krajowych.

Ustanowione podstawowe prawa pasażera samolotu:

  • Prawo do opieki;
  • Prawo do odszkodowania za odwołany lub opóźniony lot oraz za odmowę wejścia na pokład;
  • Prawo do zwrotu pełnej ceny biletu i bezpłatnego powrotu;
  • Prawo do zmiany planu podróży;
  • Prawo do zwrotu części ceny biletu za umieszczenie w niższej klasie;
  • Prawo do informacji o prawach pasażera;
  • Prawo do złożenia skargi na przewoźnika lotniczego, gdy są one naruszone.

Comments

comments

275
Komentarze
Sonda

Czy sztuczna inteligencja może zastąpić pracę PR-owca??

Loading ... Loading ...